Onderwijs en Jeugd

Voor de Rotterdamse VVD dient onderwijs ervoor om mensen zelfredzaam te maken, in staat te stellen om actief te participeren op de arbeidsmarkt en de mogelijkheid te geven om zich te om te scholen wanneer nodig. Goede scholen zijn een belangrijke voorwaarde in de keuze van mensen en bedrijven waar zich te vestigen. Daarom vindt de Rotterdamse VVD dat de gemeente bij moet dragen aan kwalitatief goed onderwijs. Dit betekent dat scholen goed onderhouden moeten worden en bereikbaar moeten zijn met de fiets of de auto. 

De VVD vindt het belangrijk dat je vrij kunt kiezen naar welke school je kind gaat. De gemeente ziet erop toe dat scholen zich aan de wet houden: dat wil zeggen dat ouders hun kinderen bij meerdere scholen kunnen aanmelden en dat de aanmelding op de basisschool pas vanaf 3 jaar kan plaatsvinden. Leerlingen die later van het vmbo door willen groeien, naar de havo of nog verder, moeten hierbij niet belemmerd worden door extra toelatingseisen. 

Leerkrachten in het basisonderwijs zijn aan de slag om de kinderen op een zo goed mogelijke toekomst voor te bereiden. Daar hoort ook bij dat kinderen moderne vaardigheden opdoen, dus niet alleen lezen, schrijven en rekenen, maar we moeten ze ook vroegtijdig vertrouwd maken met digitale vaardigheden en programmeren. Basisscholen moeten nauwer samenwerken met voorschools onderwijs, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen om kinderen met leerachterstanden beter te helpen in hun ontwikkeling. De effectieve groepen 0 kunnen op onze steun rekenen.

Maar ook de excellente hoogbegaafde leerling in alle opleidingen heeft onze aandacht. Om sociale cohesie en integratie te bevorderen, kunnen scholen ook als wijkcentrum en ontmoetingsplaats gebruikt worden. De school draagt zo ook in bredere zin bij aan de ontwikkeling van kinderen, zoals met muziek, sport en cultuur. 

  • Kinderen vertrouwd laten maken met digitale vaardigheden en programmeren
  • Zelf kunnen kiezen naar welke school je kind gaat
  • Scholen goed onderhouden en bereikbaar laten zijn
  • Betere samenwerking met bedrijfsleven om aansluiting tussen scholing en de arbeidsmarkt te garanderen
  • Laaggeletterde Rotterdammers van scholing voorzien