Paalrot

Wateroverlast is voor Rotterdam een reëel gevaar, en niet alleen door overstromingen. Veel Rotterdamse huizen staan op houten palen. Die zijn kwetsbaar voor paalrot, zeker als het grondwater te laag staat. Wij zorgen dat er in de komende periode een grondwaterplan komt om de verschillende problemen op dit gebied aan te pakken. Daarnaast willen wij dat de gemeente een bijdrage levert aan een nationaal funderingsfonds dat wordt opgericht om huiseigenaren met funderingsproblemen te ondersteunen. Het funderingsloket blijft daarom ook de komende jaren intact om bewoners te helpen met onderzoek en advies. 

De achterstand in het onderhoud van rioleringen, duikers, bruggen en wegen moet worden ingelopen. Wij zetten dan ook in op planmatig klein onderhoud om zo grootschalig onderhoud te kunnen voorkomen. Op de lange termijn is dit goedkoper en wordt overlast voor bewoners, ondernemers en bezoekers beperkt. We dagen onze partners (van het waterbedrijf tot de “kabelaars”) uit om de verschillende onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk af te stemmen zodat straten maar één keer worden opengebroken met als motto ‘in één keer goed’. 

  • Rotterdams grondwaterplan om droge voeten te houden
  • Bijdrage leveren aan nationaal funderingsfonds
  • Funderingsloket openhouden
  • Inzetten op planmatig klein onderhoud om grootschalig onderhoud te voorkomen 
  • Onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk op elkaar af laten stemmen