Ouderen

Rotterdam moet een aantrekkelijke stad zijn voor ouderen. In 2020 wonen in Rotterdam zo’n 87.000 67-plussers, waarvan 1/3 ouder is dan 75. Het overgrote deel van ouderen wil en kan prima voor zichzelf zorgen. Veel ouderen zijn ook nog prima in staat om hun ervaring en kennis te delen met de jonge garde, bijvoorbeeld als gastdocent op scholen. 

De gemeente voorziet in de behoeften van onze ouderen, via wijkteams, buurt - en sportverenigingen en publieke instellingen. Deze worden gestimuleerd om programma’s op te zetten die speciaal op ouderen gericht zijn of om ouderen in te zetten als vrijwilligers. In de openbare ruimte wordt meer rekening gehouden met de ouderen en gehandicapten: stoepen worden struikelvrij en er komen meer bankjes om zo nu en dan even uit te rusten. 

Speciale voorzieningen zoals rollators, scootmobiels en rolstoelen zijn hulpmiddelen die ouderen in staat stellen van het leven te genieten. Het zijn geen kettingen, maar vleugels en moeten daarom beschikbaar en betaalbaar zijn. Ouderen worden gestimuleerd gezamenlijk zorg in te kopen. Ook hier is mantelzorg belangrijk omdat het ouderen in staat stelt om langer zelfstandig te blijven wonen. Als ouderen eenzaam of hulpbehoevend zijn, zetten we voor die ouderen liever gerichte zorg of ondersteuning in, dan dat we lukraak gratis OV aanbieden. 

Ook vinden wij het heel erg belangrijk dat lesbische, homoseksuele, biseksuele en transseksuele (LHBT) ouderen in een sociaal-veilige zorginstelling kunnen wonen. Instellingen waar ze zichzelf kunnen zijn en niet terug de kast in worden gepest. 

  • Struikelvrije stoepen en meer bankjes voor ouderen
  • Gerichte zorg of ondersteuning in plaats van gratis OV
  • Geletterdheid en digitale vaardigheden onder ouderen stimuleren
  • Wijkteams, buurt - en sportverenigingen en publieke instellingen stimuleren om programma’s op te zetten die speciaal op ouderen gericht zijn
  • Veiligheid LHBT-ouderen waarborgen