Sport

Rotterdam is een sportstad. Investeren in sport is een investering in de toekomst. Sporten draagt bij aan een gezonde levensstijl en bevordert sociale contacten. Daarom is het voor de Rotterdamse VVD belangrijk dat iedereen die wil sporten, kan sporten. Voor kinderen die onder de armoedegrens leven, betaalt het Jeugdsportfonds de contributie voor de sportvereniging. Gehandicapten die willen sporten willen wij ook helpen, bijvoorbeeld door subsidie beschikbaar te stellen voor het vervoer van en naar de sportgelegenheid.

Rotterdam heeft een groot en waardevol verenigingsleven. Of het nu gaat om vrijwilligers die helpen in de kantine van een voetbalclub, ouders die kinderen naar wedstrijden brengen, hulp bij onderhoud van sportgebouwen: heel veel wordt er gedaan door mensen die vanuit zichzelf een bijdrage willen leveren aan mooie sportfaciliteiten. Wij willen daarom de administratieve rompslomp voor verenigingen verminderen. Verenigingen die in een accommodatie van de gemeente sporten, moeten van de gemeente voor lange tijd duidelijkheid krijgen over de huur, het beheer en de tijden waarop ze kunnen sporten. 

Wij willen dat sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang worden gestimuleerd om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Hier mag niet op worden bezuinigd. De Rotterdamse VVD vindt dat iedereen die dat wil, in zijn eigen woonomgeving moet kunnen sporten en bewegen. Wij vinden dat de gemeente bij de inrichting van haar openbare ruimte nadrukkelijk rekening moet houden met het inrichten en of behouden van sport- en spelvoorzieningen. De openbare ruimte – denk daarbij aan parken en paden – moet sporters zoveel mogelijk zonder beperkingen van dienst zijn. 

  • Bij inrichting openbare ruimte nadrukkelijk rekening houden met sporters
  • Enkel goed onderhouden (gemeentelijke) sportvelden aan verenigingen verhuren
  • Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang stimuleren om schoolgaande jeugd meer in beweging te krijgen
  • Ook gehandicapten en kinderen onder de armoedegrens laten sporten
  • Administratieve rompslomp verenigingen verminderen