Sociale Zaken

Met een sterke dienstverlenings- en financiĆ«le sector, innovatieve start ups en de haven heeft Rotterdam genoeg mogelijkheden om elke Rotterdammer de kans te geven de teugels van zijn of haar leven in eigen handen te nemen. Een baan is de beste weg uit armoede en sociaal isolement. De Rotterdamse VVD wil daarom mensen vanuit een uitkering aan het werk helpen. Hier is een gerichte aanpak voor nodig. Denk daarbij aan proactieve omscholing. De Participatiewet wordt dan ook actief uitgevoerd: passend werk moet altijd worden geaccepteerd. Onterechte uitkeringen worden compleet terugbetaald. Als je niet meewerkt aan omscholing of het vinden van passend werk, wordt je uitkering gekort. De VVD wil een terughoudend beleid ten aanzien van de bijzondere bijstand om de stap naar betaald werk zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Werken moet lonen! 

Automatisering, robotisering en flexibilisering veranderen de economie als geheel en dus ook de arbeidsmarkt. Deze veranderingen mogen niet genegeerd of tegengehouden worden. De gemeente stimuleert de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven om in te spelen op deze nieuwe ontwikkelingen en de afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren. De werkloosheid ligt in Rotterdam op ruim 8%. Dit is veel hoger dan het landelijke gemiddelde van nog geen 5%.

Voor de nodige inhaalslag vinden wij dat Rotterdam gebruik moet maken van haar specialiteiten, zoals onze haven en kennis op het gebied van watermanagement, maar zich ook moet richten op nieuwe sectoren die dankzij de populariteit van Rotterdam nieuwe kansen bieden. De gemeente speelt hierop in bij haar vestigingsbeleid. 

  • Werken weer lonend maken
  • Het aantal van 38.000 bijstandsgerechtigden drastisch naar beneden brengen
  • Afstemming tussen vraag en aanbod arbeidsmarkt verbeteren
  • Onterecht ontvangen uitkering terug laten betalen