Kunst en Cultuur

Rotterdam is aantrekkelijk door zijn aanbod van kunst en cultuur. De VVD hecht dan ook zeer aan de Rotterdamse kunst- en cultuurinstellingen en vindt dat de gemeente een belangrijke rol speelt in het wel en wee van zijn instellingen. De gemeente gaat echter niet over wat mooie of goede kunst en cultuur is. De gemeenteraad laat zich voor de subsidiƫring van de kunst adviseren door de Raad voor Cultuur. Kunst en cultuur kunnen over het algemeen niet zonder subsidie, maar hier wordt wel een aantal voorwaarden aan gesteld.

Wij willen bestaande en nieuwe initiatieven stevig stimuleren naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid: voldoende aantallen bezoekers of deelnemers zijn uitgangspunten bij de verstrekking van subsidie. Daarnaast is er sprake van eigen inkomsten. Goede voorbeelden van instellingen met een grote mate van zelfstandigheid zijn Kino en theater Walhalla.

Subsidies uit het kunst- en cultuurbudget worden alleen verstrekt voor activiteiten die primair een artistiek of cultureel doel hebben en niet voor activiteiten met een religieus of welzijnsoogmerk. Daarnaast is creativiteit belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Wij willen niet alleen aandacht voor het passieve genieten van kunst, maar ook het actief beoefenen van muziek, zang, dans en beeldende kunst. Dat draagt bij aan de nieuwe manieren van creatief denken en werken. In 2018 zullen keuzes gemaakt moeten worden voor de renovatie van Museum Boijmans van Beuningen. Wij vinden dit museum zeer belangrijk voor Rotterdam maar geven geen blanco cheque voor deze renovatie. 

  • Creativiteit onder kinderen en jongeren stimuleren
  • Subsidies uit het kunst- en cultuurbudget verstrekken aan activiteiten die een artistiek of cultureel doel hebben, niet aan activiteiten met een religieus of welzijnsoogmerk 
  • Geen blanco cheque renovatie Museum Boijmans van Beuningen
  • Bestaande en nieuwe initiatieven stimuleren tot een zo groot mogelijke zelfredzaamheid