DOEN: Groen & Rechts

In Rotterdam gaan we de klimaatverandering niet oplossen. Maar als we niks doen, gaan we er wel héél veel last van hebben. Dan verdwijnen er tienduizenden banen en komen er geen nieuwe voor terug. Dan gaan tienduizenden Rotterdammers steeds vaker een volgelopen kelder hebben, door slechte riolering en grondwaterbeheer. En dan blijven tienduizenden Rotterdammers in slecht geïsoleerde huizen zitten, met torenhoge energierekeningen als gevolg. Als we niks doen, wordt het een ravage.


Daarom is het hoogtijd om aan de slag te gaan met de verduurzaming van onze stad. En dan wel op z’n Rotterdams: geen woorden maar daden. Dóén. Daarom hebben we samen met een club bedrijven en organisaties in kaart gebracht wat we allemaal moeten en direct kunnen doen om de verduurzaming op gang te brengen. Dat heeft geleid tot deze heel concrete to-dolijst:

 

Energie

 • Breng snel alle locaties in de openbare ruimte en op gemeentelijk vastgoed in kaart waar zonnepanelen geplaatst kunnen worden en schrijf zo snel mogelijk tenders uit.
 • Identificeer regelgeving die plaatsing van zonnepanelen belemmert en schrap die. 
 • Zodra mogelijk moet de gemeente over op regionale groene stroom.
 • Zorg dat er marktprikkels worden geïntroduceerd voor het warmtenet om consumenten meer keuzevrijheid te bieden (i.s.m. Rijk), leg een verduurzamingsstrategie voor het warmtenet vast en voorkom verdere lock-in met fossiele warmtebronnen. 

 

Woningen

 • Voer een parapluherziening door op alle bestemmingsplannen, om overal voor verduurzaming de rooilijn twintig centimeter naar buiten te plaatsen en zo isolatie sneller en goedkoper mogelijk te maken. 
 • Vertaal verduurzamingsdoelstellingen naar concrete beoordelingscriteria bij vergunningaanvragen en koppel er targets voor de ambtelijke organisatie aan. 
 • Zorg dat verduurzaming-gerelateerde vergunningaanvragen met voorrang worden behandeld en maak leges afhankelijk van het verkrijgen van een vergunning.
 • Stel zo snel mogelijk per wijk of gebouwencluster een deadline voor het worden van gasvrij.
 • Richt een revolving fund op voor het voorfinancieren van verduurzaming van particuliere woningen en stel ‘oliemannetjes’ aan om gezamenlijke inkoop door meerdere particulieren en VVE’s te faciliteren.

 

Mobiliteit

 • Ontwikkel een P+R Rotonde aan de buitenring van de stad en uitstekend openbaar vervoer van die plaatsen naar het centrum. Maak in de stad een onderscheid tussen doorstroomstraten en verblijfsstraten. 
 • Maak het stadsvervoer per 2025 emissieloos.
 • Maak een definitief plan tot 2025 voor het aanleggen van voldoende laadpalen en het opladen van elektrisch OV. 

 

Economie

 • Ontwikkel in Rotterdam de Green Work Force van Nederland, die de verduurzaming gaat uitvoeren. We hebben in Rotterdam ontzettend veel mensen die kunnen worden om- of bijgeschoold om zonnepanelen, warmtepompen en laadpalen te gaan installeren en gebouwen te isoleren. 
 • Breng met de petrochemische industrie in de haven in kaart hoe zij de transitie maken van de productie van fossiele brandstoffen naar andersoortige (petro)chemische producten, en wat daarvoor nodig is qua financiën, regelgeving en ruimtelijke ordening.

 

Algemeen

 • Ga een nauwe samenwerking aan met de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Technische Universiteit Delft om zowel de technologische als sociaal-economische aspecten van de verduurzaming te beheersen.
 • Laten we van Rotterdam een voorbeeld maken van hoe een verouderde havenstad zich transformeert tot icoon van vooruitgang. 
 • En ten slotte: minder vergaderclubs en notities, meer doen!