DOEN: Rotterdam Startup Capital

Laten we van Rotterdam de allerbeste plek maken om een bedrijf te starten en te laten groeien.

Talent

 • Er moeten 10.000 woningen per jaar bij, voornamelijk voor starters (en middeninkomens), zodat talent dat afstudeert aan de Erasmus Universiteit, HBO- of MBO-instelling in Rotterdam kan blijven en dat talent van buiten het kan betalen om in Rotterdam te wonen.

 • Gemeente Rotterdam moet IT-campus faciliteren en zo nodig financiering en er moet op termijn een dependance van de IT-campus midden in Rotterdam-Zuid komen waar iedereen, van jong tot oud, kan leren programmeren.

 • Maak een digideal met alle basisscholen en middelbare scholen zodat kinderen vanaf jonge leeftijd meer digitale vaardigheden worden bijgebracht en gaan leren programmeren.

 • Zorg voor een ‘Rotterdam soft landing pakket’ voor talent als aanvulling op het startup visum programma, zoals buitenlandse programmeurs, zoals hulp bij het zoeken van betaalbare huisvesting en gratis OV (onder bepaalde voorwaarden).

 • Houd ruimte voor creativiteit in de stad, zoals het ruimer faciliteren voor pop-ups, cultuur en festivals, omdat dat talent aantrekt.


Netwerk

 • Richt naar voorbeeld van bijvoorbeeld Londen en Amsterdam een centrale organisatie op die de ontwikkeling van het startup ecosysteem in Rotterdam tot doelstelling heeft. Dit kan ook door het bestaande initiatief WeTech te ondersteunen. Er is op dit moment namelijk een compleet gebrek aan overzicht en coördinatie.

 • Stel een Rotterdam startup special envoy / startup officer aan vanuit de gemeente (wat Prins Constatijn nu is voor StartupDelta) die als ambassadeur optreedt voor Rotterdam als startup stad.  

 • Organiseer een regelmatig startup overleg met alle stakeholders, waaronder investeerders, co-working spaces, startup founders en meer partijen, waarbij ook de wethouder voor economie aanschuift.

 • Uitzoeken of we een betere fysieke verbinding kunnen maken tussen de TU Delft campus en Rotterdam / Erasmus Universiteit campus, zoals een snelbus of tramlijn, zodat er makkelijker kan worden samengewerkt tussen (ondernemende) studenten.

 • Organiseer vanuit de centrale start-up organisatie een platform / evenement waar het bedrijfsleven (waaronder de haven) en gemeente met uitdagingen / problemen naar voren kan komen, zodat (potentiële) startup founders concrete problemen hebben om aan te werken waarvan ze weten dat er vraag naar is om zo de kans van slagen van startups te vergroten. (En niet de zoveelste takeaway.com beginnen om er vervolgens achter te komen dat er geen vraag naar is.)


Support

 • Rotterdam Partners moet uitgebreid worden om meer (grote) bedrijven en scale-ups naar Rotterdam te halen, zeker er nu een enorme kans is met Brexit. Grote bedrijven zijn namelijk een aanjager van een gezond ecosysteem als bijvoorbeeld klant en investeerder.

 • De gemeente moet zich in haar inkoopbeleid richten om zoveel mogelijk launching customer te zijn van Rotterdamse start-ups.

 • Erop inzetten dat een deel van het The Next Web event in Rotterdam wordt gehost.


Kapitaal

 • Via centrale startup ecosysteem organisatie Rotterdamse investeerders in kaart brengen.

 • Zet een ‘Rotterdam capital network’ op waar startups kunnen aankloppen voor financiering en begeleiding, gecoördineerd vanuit centraal startup ecosysteem.

 • Onderzoek of we een lokaal ‘Enterprise Investment Scheme’ zoals dat in het Verenigd Koninkrijk bestaat kunnen opzetten, waarbij geldt dat als je als ‘angel investor’ investeert in een Rotterdamse start-up en je raakt je investering kwijt, dan mag je dat (deels) aftrekken van bijvoorbeeld je OZB-aangifte.