• Automobilist nog verder uitgemolken

  28 september − De automobilist is dé melkkoe van het huidige stadsbestuur. Dat stelt de VVD Rotterdam opnieuw na het lezen van het Parkeerplan Rotterdam 2016-2018. Morgen wordt het 21-pagina-tellende document in de gemeenteraad besproken en in de ogen van VVD-raadslid Jan-Willem Verheij krijgen Rotterdammers ‘een broddelwerk’ voorgeschoteld. “Ik ben niet te spreken over het plan. Het lijkt erop alsof het college er een soort van sport van heeft gemaakt om de automobilist zoveel mogelijk uit te melken. Denk aan de invoering van de symbolische milieuzone, het fors verhogen van de parkeertarieven, het streven naar een autoluwe Coolsingel en dan nu 3.000 parkeerplekken minder. Wat is de volgende stap?” Lees verder

 • VVD wil serieuze aanpak laaggeletterdheid

  27 september − De VVD Rotterdam is verbaasd over een brief van wethouder Schneider waarin staat te lezen dat er geen extra geld naar taalachterstanden in Crooswijk gaat. Hoewel de gebiedscommissie eerder al de noodklok luidde en om extra geld vroeg, weigert de wethouder thuis te geven. VVD-raadslid Maarten van de Donk noemt de brief van de wethouder ‘absurd’ en roept op om het taalbeleid aan te scherpen. “In Kralingen-Crooswijk is 13% van de inwoners laaggeletterd. Dat zijn meer dan 6000 mensen. Doordat de wethouder aangeeft die 13% niet hoog genoeg te vinden, wordt bij ons de indruk gewekt dat hij het probleem niet serieus neemt. En dat kan toch niet de bedoeling zijn?” vraagt Van de Donk zich af. Lees verder

 • Pak overlast in Charloise Horstenbuurt aan

  27 september − De VVD Rotterdam wil weten wat de gemeente gaat doen tegen overlast in de Charloise Horstenbuurt. In het Algemeen Dagblad van vandaag staat een artikel waarin bewoners aangeven geterroriseerd te worden door een groep jongeren. “Wij willen van de burgemeester weten of hij bekend is met de situatie en wat daar tot nu toe mee gedaan is,” vertelt VVD-fractievoorzitter Antoinette Laan. “Wij willen dat de bewoners gewoon met plezier in hun wijk kunnen wonen.” Lees verder

 • Vragen over bezoekersvak Excelsior

  23 september − De VVD Rotterdam heeft vragen gesteld over mogelijke uitbreidingsplannen van het bezoekersvak van voetbalstadion Woudestein. Momenteel doen geruchten de ronde dat er plannen liggen om de ingang van het bezoekersvak door te trekken tot de straatkant. Hierdoor zou het groen aan de Burgemeester Oudlaan in gevaar komen en dat mogelijke scenario is de Rotterdamse VVD een doorn in het oog. “Wij vinden het belangrijk dat de Burgemeester Oudlaan – de groene long van Kralingen – niet aangetast wordt. Mocht het er toch naar uitzien dat dit wel gebeurt, dan gaan wij op onze achterste poten staan en komen wij in actie,” laat Antoinette Laan, fractievoorzitter van de Rotterdamse VVD-fractie, weten. Lees verder

 • Twijfels over warmtesensor

  22 september − Afgelopen week is in Rotterdam een warmtesensor in gebruik genomen. Deze warmtesensor meet aan de hand van lichaamswarmte hoeveel fietsers bij het rode licht op Churchillplein staan te wachten. De VVD Rotterdam vindt het goed dat Rotterdammers worden gestimuleerd de fiets te pakken, maar plaatst kanttekeningen bij de pilot met de warmtesensor. “Met de warmtesensor wordt opnieuw een instrument geïntroduceerd waardoor auto’s extra lang stationair draaien en dus extra koolstofdioxide en fijnstof uitstoten,” stelt VVD-raadslid Jan-Willem Verheij. “Ik wil dan ook graag weten hoe zo’n speeltje als een warmtesensor rijmt met een symbolische maatregel als de milieuzone en heb daarom vragen gesteld.” Lees verder

 • VVD wil debat over onbereikbare noordzijde Rotterdam Centraal

  21 september − Waar is de kiss-and-ride achter Rotterdam CS gebleven? Dat twitterde Rotterdammer Renny enige tijd geleden als reactie op de werkzaamheden aan de noordkant van Rotterdam Centraal. De VVD Rotterdam vindt het twitterbericht van de Rotterdammer tekenend voor de vele klachten die de afgelopen weken bij de fractie zijn binnengekomen. “Verschillende Rotterdammers hebben zich bij ons gemeld omdat het hen niet of nauwelijks gelukt is vrienden, familie of kennissen af te zetten aan de noordkant van het station,” laat VVD-raadslid Jan-Willem Verheij weten. “Dat moet ondanks werkzaamheden natuurlijk wél gewoon mogelijk blijven. Nu zijn daar veel ergernissen over. Daarover willen we met de wethouder in debat.” Lees verder

 • VVD eist debat over Waterfront-fraude

  20 september − Een van de twee hoofdverdachten in de Waterfront-fraudezaak blijkt om de hoek van het gemeentekantoor op de Kop van Zuid te wonen. Dat blijkt uit berichtgeving van het AD Rotterdams Dagblad van afgelopen zaterdag. De VVD Rotterdam is hier hoogst verbaasd over omdat eerder de indruk werd gewekt dat de hoofdrolspelers spoorloos zouden zijn. “Heel bijzonder,” stelt VVD-fractievoorzitter Antoinette Laan. “Zeker als je je bedenkt dat buren van een van de verdachten de gemeente in mei hadden getipt over zijn verblijfadres. Wij willen graag weten wat de gemeente precies met deze informatie heeft gedaan.” Lees verder

 • Vraagtekens bij buurtonderzoek vuurwerk Prinsenland

  16 september − De Rotterdamse VVD vindt de conclusies die het buurtonderzoek over vuurwerk in Prinsenland veel te overhaast. Naar aanleiding van een kleinschalige peiling concludeerde de gebiedscommissie Prins Alexander dat een overgrote meerderheid van de inwoners voor een vuurwerkverbod is tijdens Oud & Nieuw. VVD-fractievoorzitter Antoinette Laan: “De gebiedscommissie doet nu alsof de hele wijk voor een vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling is. In werkelijkheid hebben iets meer dan 450 mensen online aangegeven tegen vuurwerk te zijn terwijl er 10.000 mensen in Prinsenland wonen. Allemaal veel te voorbarig dus.” Lees verder

 • Geluidshinder stationair draaiende bussen

  16 september − Bussen die na het in- en uitstappen van passagiers nog enige tijd stationair staan te draaien: de afgelopen weken hebben verschillende Rotterdammers bij de VVD aangegeven daar last van te hebben. VVD-raadslid Jan-Willem Verheij vindt dit een zorgelijke situatie en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld. “Onderzoek wijst namelijk uit dat blootstelling aan ongewenst geluid uiteenlopende effecten op de gezondheid heeft. Denk bijvoorbeeld aan slaapverstoring en in het ergste geval zelfs hart- en vaatziekten. Daar moet de gemeente direct iets aan doen,” aldus het raadslid. “Daarom actie vanuit onze kant.” Lees verder

 • VVD Rotterdam wil af van hondenbelasting

  14 september − De VVD Rotterdam wil zo snel mogelijk van de hondenbelasting af. Dat liet VVD-burgerlid Pascal Lansink-Bastemeijer vandaag weten tijdens de bespreking van het hondenbeleid. “Al 131 gemeenten in Nederland zijn met deze onzinnige belasting gestopt, maar wethouder Eerdmans van Leefbaar Rotterdam wil er niet aan. Het allerergste is dat zélfs Amsterdam al gestopt is met deze belachelijke heffing,” sprak het burgerlid in felle bewoordingen. Lees verder

 • Woord ‘spamdoos’ besproken op Radio 1

  14 september − Het door VVD-raadslid Maarten van de Donk gedoopte woord ‘spamdoos’ is afgelopen zaterdag besproken op Radio 1. Dat gebeurde tijdens Taalstaat, een radioprogramma van de KRO met als onderwerp de Nederlandse taal. Volgens raadslid Van de Donk is het woord spamdoos geboren tijdens het schrijven van een debataanvraag. “De aanvraag ging over kastjes die de gemeente Rotterdam wil gaan plaatsen langs sportvelden. Deze kastjes worden door de fabrikant beacons genoemd. Dat woord snapt natuurlijk niemand.” Lees verder

 • Maak werk van betere schoolgebouwen

  13 september − De Rotterdamse VVD wil dat er meer wordt gedaan om de huidige schoolgebouwen op tijd te vernieuwen. Hierover heeft de fractie schriftelijke vragen gesteld. VVD-woordvoerder Maarten van de Donk: “De Rotterdamse gemeenteraad heeft de komende vijftien jaar vijfhonderd miljoen euro vrij gemaakt om kinderen in betere schoolgebouwen les te geven. Vooralsnog komt hier weinig van terecht omdat de scholen op actie van de gemeente wachten en de gemeente op de scholen wacht. Deze cirkel moet doorbroken worden.” Lees verder

 • Zoveelste datalek gemeente Rotterdam

  09 september − Vandaag zijn de VVD en de Partij voor de Dieren opgeschrikt door het nieuws dat mogelijk opnieuw privacygevoelige gegevens van Rotterdamse burgers in de openbaarheid terecht zijn gekomen. Een ambtenaar blijkt vorige maand zijn telefoon te zijn verloren waardoor de nieuwe eigenaar korte tijd toegang had tot de persoonsgegevens van 146 mensen die een bezwaarschrift hadden ingediend. Volgens VVD-fractievoorzitter is er geen sprake meer van een incident. “Dit is nu al het zoveelste lek in korte tijd. Wij zijn er wel een beetje klaar mee en willen met de wethouder in debat over welke échte maatregelen hij gaat nemen.” Lees verder

 • College bezuinigt 1,7 miljoen op cultuur

  09 september − De VVD Rotterdam is benieuwd naar de gevolgen van het deze week gepresenteerde Cultuurplan 2017-2020. Hoewel het plan ambitieus oogt, is er minder geld beschikbaar dan in de vorige periode. Volgens VVD-fractievoorzitter Antoinette Laan is het jammer om te zien dat een aantal mooie, kleine initiatieven minder subsidie krijgt. “Wij gaan graag met het college in gesprek om te kijken wat er nog mogelijk is voor deze clubs.” Lees verder

 • Minder regels en bureaucratie voor Rotterdam

  08 september − De VVD Rotterdam wil dat de gemeente zich gaat voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet. Deze wet, die in 2019 wordt ingevoerd, zorgt voor minder regels als Rotterdammers bijvoorbeeld een nieuw pand willen bouwen of een boom willen kappen. “Dan moet de gemeente wel keihard aan de slag om de huidige regels aan te passen. Als dit niet gebeurt kunnen Rotterdammers niet profiteren van de nieuwe wetgeving,” aldus VVD-burgerraadslid Pascal Lansink – Bastemeijer. De VVD heeft daarom een initiatiefvoorstel ingediend om het proces in Rotterdam te versnellen. Lees verder

 • Gemeente wil ‘spamdoos’ langs sportvelden

  08 september − De gemeente Rotterdam wil kleine kastjes gaan plaatsen langs sportvelden zodat supporters en leden reclame-uitingen op hun telefoon kunnen ontvangen. Dat staat te lezen in een brief die de gemeente naar verschillende sportverenigingen heeft gestuurd. De VVD juicht het toe dat initiatieven worden genomen om verenigingen meer geld te laten verdienen, maar vindt het wel vreemd dat dit zonder overleg gebeurt. “Wij hadden graag gezien dat er eerst contact met de verenigingen was geweest over de spamdozen,” stelt VVD-raadslid Maarten van de Donk. “Dat is niet gebeurd. Er is enkel een brief gestuurd met daarin een aankondiging. Meer niet.” Lees verder

 • Vuurwerkverbod Alexander volgende poging betutteling

  07 september − Het plan om in Rotterdam Prins Alexander een grote vuurwerkvrije zone te maken is de zoveelste poging tot betutteling. Dat vindt de Rotterdamse VVD. “De gebiedscommissie is van plan voor een flinke som geld een vuurwerkshow te organiseren en vervolgens al het andere vuurwerk in de wijk te verbieden. Dit is voor ons onbegrijpelijk en een zoveelste poging tot betutteling,” aldus fractievoorzitter Antoinette Laan. Lees verder

 • Sporten toegankelijk voor alle Rotterdammers

  02 september − De VVD Rotterdam kan zich vinden in de nieuwe Sportnota, waar het Rotterdamse sportbeleid van 2017 – 2010 in staat. “De strekking van de nota is een voortzetting van het huidige beleid met betere sportvoorzieningen en meer Rotterdammers in beweging,” vertelt VVD-raadslid Maarten van de Donk. “Dat sluit aan bij de visie die wij voor de sport hebben: goede accommodaties en voorzieningen zodat alle Rotterdammers, zowel amateur- als topsporters, kunnen sporten.” Lees verder

 • VVD: onderzoek rol gemeente bij World Expo

  01 september − De Rekenkamer Rotterdam moet de rol van de gemeente Rotterdam bij de World Expo 2015 in Milaan onderzoeken. Dat vindt de VVD Rotterdam. Tijdens het debat van gisterenavond heeft VVD-raadslid Jan-Willem Verheij hiertoe geroepen. “Er is nog steeds onduidelijk wat precies de rol van de gemeente is geweest op de verschillende momenten,” stelt het liberale raadslid. “Daarom vragen wij de Rekenkamer Rotterdam dit te onderzoeken en met een feitenrelaas te komen.” Lees verder

 • Kosten Coolsingelplan rijzen pan uit

  01 september − Het plan voor een nieuwe Coolsingel gaat meer kosten dan de eerder door het college genoemde 47 miljoen euro. De VVD Rotterdam was al niet zo’n fan van het plan en is dat nu nog minder. “Hoeveel het meer gaat kosten, is nog niet helemaal duidelijk,” laat VVD-raadslid Jan-Willem Verheij weten. “Maar mogelijk komt er nog eens 7 miljoen euro bovenop. Dat is waanzinnig veel geld voor één straat. Zeker als je beseft dat het slechts een cosmetische ingreep betreft. We krijgen plaatjes met blije gezichten en veel groen voorgeschoteld, maar hebben van doen met een overhaast en onvolledig plan.” Lees verder