VVD wil échte oplossing voor Rozenburgers

Omwonenden van de Volgerweg in Rozenburg zijn boos op de gemeente. Reden is een brief waarin staat te lezen dat zij – bewoners – deels voor de kosten moeten opdraaien van een nog te plaatsen geluidsscherm. Een ontwikkeling die volledig indruist tegen eerder gemaakte afspraken. ‘Dit kan écht niet,’ stelt VVD-raadslid Jan-Willem Verheij. ‘De inhoud van de brief doet afbreuk aan toezeggingen die in het verleden zijn gedaan. Samen met de SP hebben wij dan ook direct een debat aangevraagd. Wij willen uiteraard het naadje van de kous weten.’ 

Beide partijen hebben de zorgen van omwonenden van de Volgerweg altijd heel erg serieus genomen. Bewoners lieten namelijk – met grote regelmaat – weten overlast te ervaren van vrachtverkeer dat langs hun huizen naar bedrijventerrein de Pothof rijdt. Verheij: ‘Door de komst van het nieuwe multifunctioneel centrum De Rozenburcht moeten de trucks namelijk een stuk langer over de Volgerweg. Door het lawaai en de trillingen worden bewoners nu soms al om vijf uur ’s ochtends wakker. In het verleden hebben wij verschillende moties ingediend om de verkeershinder te verminderen en de verkeersveiligheid te vergroten. Een van de maatregelen die hieruit is voortgekomen, is het plaatsen van een geluidsscherm. Niet de gewenste oplossing, maar wel een doekje voor het bloeden. Het is echter nooit de bedoeling geweest dat dit voor rekening van de bewoners zou komen.’

In de brief geeft de gemeente aan een Greenwall Classic en een Greenwall Compact tegen de bestaande erfgrens te willen plaatsen. Mochten de omwonenden een van klimop (hedera) voorziene geluidswal willen, dan is dat mogelijk, maar moeten wel alle schuttingen en schuren verwijderd worden. Mocht dat niet gebeuren, dan blijft het bij een zwart doek. Het onderhoud van de wand (aan de tuinzijde) komt voor rekening van de bewoners. ‘Toen ik dit las, viel mij mond wagenwijd open. Van verbazing. Als gemeente creëer je dus een probleem om bewoners er vervolgens voor op te laten draaien. Volstrekt surrealistisch,’ aldus Verheij.

Update 05/04/2018: Naar aanleiding van de debataanvraag heeft wethouder Visser (onder meer Financiën en Mobiliteit) een brief naar de raad verstuurd. Daarin staat te lezen dat de gemeente – begin mei – een plan hoopt te presenteren waarmee de overlast van het vrachtverkeer structureel zal worden aangepakt. De Rotterdamse VVD is blij met de actiegerichtheid van de wethouder en kijkt uit naar het pakket met maatregelen.