Nieuws

 • VVD: Cameratoezicht bij afvalcontainers

  Vuilnis op straat is een van de grootste ergernissen onder Rotterdammers. De Rotterdamse VVD maakt zich dan ook sinds jaar en dag hard voor een schone straat. Mede op verzoek van VVD-raadslid Pascal Lansink-Bastemeijer neemt VVD-wethouder Bert Wijbenga nieuwe maatregelen. Lees verder

 • Varend ontgassen goed geregeld. Op naar een schone lucht zonder giftige gassen.

  Sinds mensenheugenis wordt er in en rond de Rotterdamse haven ontgast. De belangrijkste reden om te ontgassen is het voorkomen van verontreiniging van de volgende vloeibare lading. Na het lossen blijven restdampen achter die kunnen reageren met nieuwe vloeibare lading. In heel Europa, dus ook Rotterdam en omstreken, wordt in de praktijk onderweg naar de volgende lading varend ontgast. Lees verder

 • VVD: Meer bevoegdheden voor BOA'S om overlast tegen te gaan

  Dankzij onze wethouder Bert Wijbenga krijgen 80 Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA) extra bevoegdheden om beter op te kunnen treden tegen overlastgevers. Hierdoor komt het totale aantal van deze ‘super-BOA’s’ op 120. Zij voortaan zonder tussenkomst van politieagenten bekeuringen en boetes uitschrijven voor bijvoorbeeld ongeoorloofd alcoholgebruik, overlastgevend gedrag of het vervuilen van de straat. Lees verder

 • Initiatiefvoorstel: De brede Rotterdamse MKB-toets

  In de gemeenteraadsvergadering van 31 januari 2019 heeft Dieke van Groningen het initiatiefvoorstel ‘De brede Rotterdamse MKB-toets’ ingediend. Elke dag ervaren wij allemaal het gemak en het genot van de vele winkels in onze stad. WInkelstraten waar we alles kopen én waar ook onze Rotterdammers hun boterham verdienen. Het MKB: het kloppend hart van onze stad. Lees verder

 • VVD: Eindelijk direct afrekenen bij de boa’s

  Vervuilers van de stad meteen laten afrekenen. Dat is iets waar de Rotterdamse VVD zich sinds de laatste verkiezingen voor inzet. Wie vanaf nu een boete in het centrum krijgt voor het vervuilen van de straat of het wildplassen tegen een gebouw, wordt nu nog harder aangepakt. Wordt je betrapt krijg je gelijk een pinautomaat onder je neus geduwd. Lees verder

 • VVD: Sneller meer huizen bouwen

  ‘Bouwen, bouwen, bouwen’ is ons motto en daarmee hebben we een vliegende start gemaakt: het afgelopen jaar ging de bouw van een recordaantal van ruim 4500 nieuwe Rotterdamse huizen van start. De komende jaren vier jaar komen er nog veel meer bij: zeker 18.000. Onze wethouder Bas ‘de bouwer’ Kurvers heeft namelijk een bouwakkoord gesloten met projectontwikkelaars, woningcorporaties en anderen, om samen de schouders eronder te zetten. Bouwen maar! Lees verder

 • Op de bres voor de LHBTI-gemeenschap

  Voor de Rotterdamse VVD is iedereen in onze stad gelijkwaardig, ongeacht afkomst, huidskleur, seksualiteit of levensovertuiging. Om die reden zijn wij er trots op dat in het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’ een passage is opgenomen waarin staat dat in 2022 de LHBTI(+)-acceptatie in onze stad aantoonbaar en maximaal is verbeterd. Helaas denkt niet iedereen daar zo over. Lees verder

 • VVD: Vierkant achter agent 'Fred'

  Agent 'Fred' (gefingeerde naam) kreeg door allerlei mensen, waaronder de fractievoorzitter van Denk, ongefundeerde aantijgingen naar zijn hoofd geslingerd op basis van een kort clipje op het internet waarin hij een aantal tikken uitdeelt. Nu blijkt dat 'Fred' door minimaal 30 man werd belaagd tijdens oud & nieuw en de persoon die hij met een wapenstok corrigeerde een politieauto probeerde te stelen en vervolgens niet wilde luisteren naar zijn instructies. Wij vinden dat hulpverleners zoals 'Fred' geen ongefundeerde aantijgingen van 'mogelijk excessief geweld' verdient, maar bloemen. Lees verder

 • VVD: Meer tijd voor leerervaringen ondernemers

  Dankzij raadsvragen van VVD-raadslid Dieke van Groningen - de Haas heeft het college van B&W besloten de experimentenperiode van de pilot 'Anders Geregeld' tot 1 juli 2019 te verlengen. Lees verder

 • VVD: Intensievere samenwerking tussen politie en BOA’s

  VVD-Wethouder Bert Wijbenga gaat ervoor zorgen dat de politie en de bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) intensiever met elkaar gaan samenwerken. Eerder vroeg VVD-fractievoorzitter Vincent Karremans al aandacht voor het feit dat twee agenten uren bezig zijn met het afhandelen van een winkeldiefstal, terwijl boa’s dat ook zouden moeten kunnen doen. Door deze nauwere samenwerking, kunnen beide diensten samen harder en beter optreden tegen overlast en ander onwenselijk gedrag. Rotterdam is de eerste gemeente van Nederland waar dit proefproject wordt uitgevoerd. Lees verder

 • VVD: Onderzoek naar bizarre COA-maatregel

  VVD-raadslid Tim Versnel heeft vragen aan het College gesteld over de zogenaamde ‘COA-maatregel’. Het zou gaan om een disciplinaire maatregel waarmee overlastgevende asielzoekers voor de duur van twee weken de toegang tot het AZC-terrein wordt ontzegd. Lees verder

 • Fractievoorzitter Vincent Karremans Politicus van het jaar 2018

  Onze eigen fractievoorzitter Vincent Karremans is afgelopen vrijdag 7 december in debatcentrum Arminius uitgeroepen tot Politicus van het jaar 2018. Hij liet de andere twee genomineerden, Stephan van Baarle (Denk) en Ellen Verkoelen (50plus) hiermee achter zich. Lees verder

 • VVD: Actief tegengaan van verhokking Rotterdamse woonhuizen

  Voor de Rotterdamse VVD is wonen in een fijne omgeving voor iedere Rotterdammer van groot belang. Helaas horen wij steeds vaker dat er grote panden door beleggers worden opgekocht en per kamer worden verhuurd. Het opsplitsen van deze huizen loopt soms op tot meer dan 10 kamers. Dit leidt te vaak tot (geluids)overlast waardoor het woongenot van talloze Rotterdammers wordt verstoord. Om die reden heeft VVD-raadslid Jan-Willem Verheij hierover een debat met het college gevoerd. Lees verder

 • VVD: Meer zichtbare controle-acties op straat

  Tijdens campagne-activiteiten horen wij vaak dat de politie en de gemeente vaak weinig zichtbaar zijn in de Rotterdamse straten. In Den Haag zijn integrale handhavingsacties, waar verschillende instanties massaal de wijken in gaan, een groot succes. Om die reden heeft VVD-fractievoorzitter Vincent Karremans een debat met burgemeester Aboutaleb aangevraagd om hier verandering in aan te brengen. Lees verder

 • VVD: Snellere terugkeer voor afgewezen immigranten

  Rotterdam wordt een van de vijf steden waar VVD-staatssecretaris Mark Harbers een proef gaat doen met de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV). Daarin worden afgewezen immigraten opgevangen en actief begeleid naar terugkeer, op voorwaarde dat ze daaraan ook meewerken. Dat is een grote stap vooruit op de bekende ‘bed-bad-brood’-regeling, waarin aan de opvang geen voorwaarden waren verbonden. Volgens VVD-raadslid Tim Versnel is dit een stap in de goede richting. Lees verder

 • Fractiemedewerker gezocht!

  Als fractiemedewerker ondersteun je inhoudelijk onze raadsleden bij de voorbereiding van hun verschillende portefeuilles. Deze portefeuilles kunnen variëren van mobiliteit, buitenruimte, wonen tot aan sport, integratie en veiligheid. Lees verder

 • Transformatie Tweebosbuurt gaat beginnen

  Na bezoeken aan de wijk, bespreking in de raadscommissie en raadsbehandeling heeft de raad ingestemd met de transformatie van de Tweebosbuurt. Naast de VVD hebben CDA, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie-SGP en Leefbaar Rotterdam ingestemd met de transformatie van deze buurt. Lees verder

 • VVD: Extra maatregelen voor de Oosterflank

  Door verschillende incidenten in de wijk Oosterflank voelen de bewoners van deze wijk in Prins-Alexander zich nog altijd niet veilig. Het veiliger maken van deze wijk voor zowel volwassenen als kinderen moet voor VVD-raadslid Tim Versnel absolute prioriteit krijgen. Daarom hebben zowel wethouder Bert Wijbenga als burgemeester Aboutaleb afgelopen donderdag verschillende toezeggingen gedaan om het gevoel van onveiligheid bij de bewoners verder te laten afnemen. Lees verder

 • VVD: verplaats demonstraties tijdens Sinterklaasintocht naar het einde van de route

  Naar aanleiding van de ongeregeldheden bij de intocht van Sinterklaas dit jaar was er deze week een debat in de Rotterdamse gemeenteraad. Door de ongeregeldheden bij de intocht waren er vooral zorgen over de veiligheid, maar helaas ging het debat daar veel te weinig over. Lees verder

 • Politieke Beschouwingen 2018: 'Doeners zijn bezig met de stad.'

  Er zijn twee soorten politici. Praters en doeners. Praters zijn vooral bezig met hun profiel en niet met de stad. Lees verder