• VVD: Voorkom tekort ambulances jaarwisseling

  De Rotterdamse VVD wil er zeker van kunnen zijn dat er genoeg hulpverleners beschikbaar zijn tijdens de jaarwisseling. Op initiatief van de VVD ging de gemeenteraad in debat met de burgemeester over het tekort aan ambulancebroeders en zusters. Fractievoorzitter Jan-Willem Verheij: ‘Tijdens Oud en Nieuw wordt het maximale gevraagd van de hulpdiensten. Het is druk op straat. Mensen drinken een biertje en steken vuurwerk af. Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. De hulpdiensten zorgen ervoor dat wij dan veilig zijn. Door een tekort aan ambulancepersoneel in Rotterdam staat de hulpverleners extra onder druk. Dit mag niet tot gevaren leiden. Rotterdammers moeten op een ambulance kunnen rekenen als zij die nodig hebben.’ Lees verder

 • VVD: Geen religieuze dienst in buurthuis van gemeente

  In Rotterdam staan 48 ‘Huizen van de Wijk’ waar allerlei organisaties activiteiten kunnen organiseren voor bewoners. Deze door de gemeente bekostigde buurthuizen zijn een ontmoetingsplek voor de buurt. In een aantal van deze huizen worden religieuze bijeenkomsten gehouden. Dit is onacceptabel vindt VVD-raadslid Simon Becker: ‘De gemeente hoort seculier en neutraal te zijn. De gemeente hoort geen kerkdienst, vrijdagmiddaggebed of VVD-campagnebijeenkomst te faciliteren.’ Lees verder

 • Sportverenigingen aan lot overgelaten

  De gemeente stuurt bij sportverenigingen aan op het overnemen van onderhoud en beheer van hun sportaccommodatie. De VVD vindt dat verenigingen hierbij te weinig worden ondersteund. VVD-raadslid Simon Becker: ‘Het beheren en onderhouden van een sportaccommodatie is niet eenvoudig. Door gebrekkige communicatie vanuit de gemeente weten clubs vaak niet wat hen te wachten staat bij het overnemen van beheer. Zo kan het gebeuren dat zij verantwoordelijk worden voor achterstallig onderhoud of ineens veel hogere huren moeten gaan betalen voor velden. Dit zorgt voor spanning en onzekerheid bij verenigingen over de toekomst van hun club.’ Lees verder

 • VVD klaar voor de verkiezingen in Rotterdamse wijken.

  De Rotterdamse VVD heeft vandaag haar verkiezingsprogramma voor de verschillende gebieden in de stad vastgesteld. Ieder gebied heeft zijn eigen problemen en uitdagingen, die om hun eigen aanpak vragen. Vincent Karremans, lijsttrekker voor de Gemeenteraadsverkiezingen: ‘In een grote en diverse stad als Rotterdam is het belangrijk om niet alleen een programma voor de hele stad te hebben, maar ook echt per wijk een concrete actiepuntenlijst. In Rozenburg is er een nieuwe weg nodig om de overlast van vrachtwagens te voorkomen. En in delen van Hillegersberg zijn er bijvoorbeeld problemen met het ophalen van de vuilnis. Wij willen natuurlijk aan de slag met de grote stadsbrede problemen, maar juist met dit soort heel concrete zaken kun je het verschil maken voor Rotterdammers.´ Lees verder

 • Oplossing nodig voor tekort ambulancepersoneel.

  De Rotterdamse VVD heeft een debat aangevraagd over het tekort aan ambulancepersoneel in Rotterdam. Wij willen dat het college snel op zoek gaat naar een oplossing. Fractievoorzitter Jan-Willem Verheij: ‘Er staan nu 28 vacatures open bij de ambulancedienst. Dit is veel te veel. Ambulancebroeders en zusters moeten de gaten die in de roosters vallen nu opvangen en overwerken. Zij zetten zich dag en nacht in voor onze gezondheid en om onze levens te redden. Hen nog meer laten werken is niet de oplossing. We willen van de burgemeester weten hoe hij de vacatures zo snel mogelijk gaat invullen.’ Lees verder

 • VVD zet zich in voor een bereikbare stad

  Het verkeer in Rotterdam staat te vaak vast. De VVD heeft tijdens de behandeling van de begroting voor 2018 gevraagd om oplossingen voor de groeiende verkeersproblematiek in Rotterdam. Fractievoorzitter Jan-Willem Verheij: ‘Er zijn veel werkzaamheden zoals de afsluiting van de Maastunnel, en de hoeveelheid verkeer neemt toe door de gunstige economische ontwikkelingen. Daardoor loopt het te vaak vast in de stad. Wij zien hier volop oplossingen voor. Wij vragen om de uitbreiding van P&R’s aan de rand van de stad, meer parkeerplekken voor fietsen en we willen per direct maatregelen tegen verkeersopstoppingen. Ook de oplossing om de waterbus in te zetten tegen files, zoals VNO-NCW opperde, is een interessante suggestie.’ Lees verder

 • Kom jij bij ons werken?

  Wij zijn per 1 januari op zoek naar een nieuwe fractiemedewerker. Bekijk de vacature voor meer informatie en wie weet word jij onze nieuwe collega! Lees verder

 • Pascal Lansink-Bastemeijer en Dave Boomkens beëdigd als raadslid en burgerraadslid.

  Pascal Lansink-Bastemeijer en Dave Boomkens zijn de nieuwe aanwinsten van de Rotterdamse VVD-fractie. Nadat Antoinette Laan afscheid had genomen van de raad werden zij afgelopen donderdag beëdigd. Zij zijn geen onbekenden van de fractie: Pascal is sinds 2016 burgerraadslid voor de VVD en Dave was tot en met juni 2017 fractiemedewerker. Lees verder

 • Antoinette Laan ontvangt Wolfert van Borselenpenning bij afscheid raad.

  Antoinette Laan heeft afscheid genomen van de Rotterdamse raad. Voor al haar inzet voor de stad kreeg zij namens de gemeente door burgemeester Ahmed Aboutaleb de Wolfert van Borselenpenning uitgereikt. De penning kreeg de inscriptie ‘sterk in debat, warm van hart’. Lees verder

 • To-dolijst met verbeterpunten voor Rotterdam

  Politici staan vaak te boek als praters. Maar voor ons gaat politiek vooral over doen. Met elkaar bespreken wat er beter moet en daar vervolgens mee aan de slag gaan. Dingen voor elkaar krijgen. Dat doen onze collega’s Mark Rutte en Klaas Dijkhoff in Den Haag op het Binnenhof en dat doen wij Rotterdamse VVD’ers hier bij ons in de stad. Lees verder

 • VVD: schone lucht met fijnstoffilters in parkeergarages

  De Rotterdamse VVD wil fijnstoffilters in parkeergarages inzetten om de lucht bij parkeergarages schoner te krijgen. Deze filters worden al gebruikt in Eindhoven, Weert en Venlo. Hier kunnen ze het fijnstofgehalte in de directe omgeving tot wel 50 procent terugdringen. Raadslid Jan-Willem Verheij: ‘Tijdens de spits ontstaan er enorme files in en rondom parkeergarages. Dit zorgt voor veel uitlaatgassen op één plek. Een filter in de garage vangt het fijnstof op en maakt zo de lucht schoner. Dat draagt direct bij aan betere luchtkwaliteit in het centrum.’ Lees verder

 • Zet DNA in om auto-inbraken te voorkomen.

  De Rotterdamse VVD wil kunstmatig DNA inzetten om auto-inbraken tegen te gaan. In 2016 vonden er in Rotterdam 5706 auto-inbraken plaats. ‘Veel te veel’, vindt Fractievoorzitter Antoinette Laan: ‘Je moet ervan uit kunnen gaan dat anderen van je spullen afblijven. Gebeurt dit niet, dan zorgt chemisch DNA ervoor dat gestolen spullen makkelijk gekoppeld kunnen worden aan de rechtmatige eigenaar. Hierdoor is het een stuk minder aantrekkelijk om een auto te stelen of om in te breken. Een uitstekende oplossing dus!’ Lees verder

 • Scholieren krijgen eindelijk vrije schoolkeuze

  Schoolverlaters die de stap naar de middelbare school maken mogen voortaan kiezen uit meerdere scholen. Een nadrukkelijke wens van de Rotterdamse VVD gaat hiermee in vervulling. Raadslid Simon Becker: ‘We vragen al jaren om beleidswijziging in Rotterdam. Iedere scholier moet zelf kunnen kiezen waar hij of zij het liefst naar school gaat. Voorheen was het zo dat een scholier zich maar voor één school mocht aanmelden en daarmee het risico liep om uitgeloot te worden. Gelukkig komt hier nu een einde aan.’ Lees verder

 • VVD wil mobiele flitscamera's tegen verkeersaso's

  Het is een bekend beeld: Uitslovers die met een hoop kabaal langs terrassen scheuren om indruk te maken op voetgangers en terrasbezoekers. VVD-fractievoorzitter Antoinette Laan ergert zich mateloos aan dit gedrag: ‘Straten zoals de Nieuwe Binnenweg veranderen regelmatig in showparades. Automobilisten menen dat hun GTI of AMG gezien en gehoord moet worden. Niet alleen zijn piepende banden, brullende motoren en onnodig getoeter irritant, het door de straten scheuren is bovendien hartstikke gevaarlijk. Daar moet een einde aan komen.’ Lees verder

 • Kandidatenlijst Rotterdamse VVD staat voor daadkracht, lef en ambitie

  De Rotterdamse VVD heeft haar kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 gepresenteerd. De lijst toont aan dat de VVD prominent haar vele talenten naar voren schuift om met daadkracht, lef en ambitie zowel de verkiezingen als de daaropvolgende Raadsperiode in te gaan. Lees verder

 • VVD wil meer fietsenstallingen bij Centraal Station.

  Fietsenstallingen aan beide zijden van het Centraal Station zijn overvol. De Rotterdamse VVD vindt daarom dat er op korte termijn extra plekken bij moeten komen. VVD-raadslid Jan Willem Verheij: 'De stallingen zijn vol en dus plaatsen reizigers hun fiets waar het niet mag. Dit is verboden, maar er is geen alternatief! Als je op de fiets naar het station komt, dan wil je niet nog een heel stuk lopen naar de trein. In dit geval pak je liever de auto. Tijdelijke extra stallingen bieden een mooie oplossing voor dit probleem.’ Lees verder

 • VVD: onderzoek uitbreiding P+R’s

  © Fred Romero

  De Rotterdamse VVD stelt voor dat het college kijkt naar uitbreidingsmogelijkheden van Park + Ride’s aan de rand van de stad. Raadslid Jan-Willem Verheij: ‘P+R’s die aansluiten op het ov-netwerk van Rotterdam zijn populair. Zo populair dat ze overvol raken. Daarom stellen wij voor om te onderzoeken op welke knooppunten deze uitbreiding mogelijk is of waar eventueel een extra P+R gerealiseerd kan worden. Zo blijft onze stad goed bereikbaar.’ Lees verder

 • VVD blij met wijziging plan windmolens

  In het herziene voorstel van de Provincie Zuid-Holland zijn er minder windmolenlocaties gepland in de buurt van Rotterdamse woonwijken. VVD-raadslid Jan-Willem Verheij is blij met het resultaat: ‘We hebben erop aangedrongen om meer rekening te houden met de bezwaren van bewoners en geen windmolens toe te staan bij Kralingen en bij het strand in Hoek van Holland. Deze locaties waren helemaal niet realistisch. De windmolens zouden te dicht bij woningen, bedrijven en recreatiegebieden komen. Dit zou voor veel overlast hebben gezorgd. Het is dus goed dat de provincie haar plannen heeft gewijzigd.’ Lees verder

 • Adviseer ondernemers over gebruik camerabeelden

  De Rotterdamse VVD stelt voor om ondernemers te adviseren over het gebruik van bewakingscamera’s. De helft van de opnamen die in winkels met bewakingscamera's worden gemaakt, is onbruikbaar bij de opsporing van overvallers en winkeldieven. VVD-fractievoorzitter Antoinette Laan: ‘De gemeente kan tijdens De week van de Veiligheid ondernemers adviseren over het plaatsen camera’s. Niets is frustrerender dan beelden waarop de crimineel onherkenbaar is. Als de gemeente een handje kan helpen, waar we allemaal mee gediend zijn, dan moeten we dat niet aan ons voorbij laten gaan.’ Lees verder

 • Duidelijkheid nodig over risico’s straalgrit

  © Rick Ligthelm

  De Rotterdamse VVD wil duidelijkheid over de gezondheidsrisico’s van het gebruik van straalgrit bij werkzaamheden in de stad. Vorige week vrijdag bleek er asbest te zitten in dit middel. Het is onder andere gebruikt om verf en roest van de Willemsbrug te halen. VVD-raadslid Simon Becker: ‘Prioriteit is de gezondheid van de Rotterdammers. Het college moet de bewoners van het Noordereiland zo snel mogelijk inlichten over de gezondheidsrisico’s die het gebruik van het middel met zich meebrengt. Dan weten zij waar ze aan toe zijn. Ook willen wij weten of op andere locaties in Rotterdam dan de Willemsbrug ook het middel gebruikt is.’ Lees verder