• De VVD maakt werk van veilige route van huis naar school

  Verkeersveiligheid rondom scholen in Rotterdam is jaren een serieus probleem. Dit werd nogmaals benadrukt door het onderzoek van RTL Nieuws begin deze week. Het is voor ouders, kinderen en omwonenden onacceptabel dat onze stad dit lijstje aanvoert. Daarom zijn er nieuwe maatregelen nodig die het bestaande programma Verkeersveilige Scholen verder moeten versterken. Lees verder

 • VVD wil de (sport)krachten bundelen

  Een van de ambities van dit college is dat de sportparticipatie in Rotterdam toe zal nemen. Dit wordt onder andere bewerkstelligd door Rotterdamse kinderen volop te laten gymmen. Helaas berichtte het Algemeen Dagblad dat niet alle kinderen op de basisscholen van Lekker fit! de vereiste drie keer gymles per week krijgen, omdat er te weinig sportdocenten zijn. Om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen, stelde de Rotterdamse VVD samen met haar coalitiepartners vragen aan het college. Lees verder

 • VVD vraagt college om opheldering mogelijk frauderende arbeidsmigranten

  Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat Poolse arbeidsmigranten op grote schaal frauderen met werkloosheidsuitkeringen. Door middel van valse handtekeningen, nepsollicitaties en adresfraude ontvangen zij onterecht duizenden euro’s aan uitkeringen. Zij worden hierbij vaak geholpen door malafide tussenpersonen. Na deze berichtgeving heeft de Rotterdamse VVD, samen met het CDA en Leefbaar Rotterdam, om opheldering van het college gevraagd. Lees verder

 • VVD maakt zich zorgen om Turkse Weekendscholen

  Afgelopen zomer werd duidelijk dat de Turkse president Erdogan van plan is om Turkse weekendscholen in onder andere Nederland te financieren. De verontwaardiging was bij ons zeer groot. Het doel van deze scholen is loyaliteit en aanhankelijkheid aan Turkije en Erdogan te kweken onder jonge Rotterdammers, waarvan hun toekomst in Rotterdam ligt. Om die reden vroegen de Rotterdamse VVD samen met het met het CDA en Leefbaar Rotterdam een actualiteitsdebat met het college aan. Lees verder

 • Sneller is niet altijd beter: VVD maakt werk van doorstroming auto's.

  Deze week vroeg raadslid Dieke van Groningen in de Telegraaf aandacht voor de doorstroom van het autoverkeer in Rotterdam. In het coalitieakkoord staat een duidelijke opgave met betrekking tot het verkeer in onze stad. Het nog te verschijnen verkeerscirculatieplan zal veel oplossingen gaan bieden Lees verder

 • VVD maakt werk van problemen bij vergunningstrajecten

  © DÂK

  Rotterdam is een geweldige stad. Mede door de vele initiatieven van creatieve ondernemers bruist het hier van de energie. Door het grote aanbod van festivals en evenementen dwars door onze hele stad houden we dit ook zo. Maar tot spijt van de Rotterdamse VVD moeten we constateren dat aantoonbare successen nu geen vergunning krijgen. Lees verder

 • De VVD maakt zich sterk voor Bergse Voor- en Achterplas

  Zoals ieder jaar maken duizenden Rotterdammers gebruik van de Bergse Voor- en Achterplas. Deze plassen vervullen een grote recreatieve functie. Er wordt gezwommen en gevaren. De laatste tijd zorgt de enorme wildgroei aan planten voor ontzettend veel problemen. Hierdoor moeten met enige regelmaat uit het water worden getakeld omdat hun schroef al snel verstopt zit met planten en wieren. ‘Het is zelfs zo erg dat sommige boten, waaronder het rondvaartschip ‘De Groene Swaen’ noodgedwongen aan de kant moet blijven’, aldus VVD-raadslid Pascal Lansink-Bastemeijer. Lees verder

 • VVD wil einde aan snelheidsduivels op de Meent

  Deze week vroeg de Rotterdamse VVD in de gemeenteraad aandacht voor de bizarre omstandigheden op de Meent. De maximaal toegestane snelheid hier is 30 kilometer per uur. Een korte wandeling over de Meent leer menig een dat dit eerder uitzondering dan regel is. Lees verder

 • VVD presenteert coalitieakkoord 'Nieuwe Energie voor Rotterdam'

  Het is eindelijk zo ver: de presentatie van ons coalitieakkoord. Na een lang en lastig proces hebben we de afgelopen drie weken in hoog tempo een optimistisch en ambitieus akkoord opgesteld: Nieuwe energie voor Rotterdam! Lees verder

 • Wijbenga en Kurvers kandidaat-wethouders VVD

  © Prisca Visser

  De Rotterdamse VVD draagt Bert Wijbenga en Bas Kurvers voor als wethouders in het nieuwe stadsbestuur van VVD, CDA, CU-SGP, D66, PvdA en GroenLinks. Wijbenga krijgt de portefeuille Buitenruimte, Handhaving, Integratie en Samenleving en wordt eerste locoburgemeester. Kurvers gaat aan de slag met Bouwen, Wonen en Energietransitie gebouwde omgeving. Lees verder

 • Jan Anthonie Bruijn (VVD) aan de slag als formateur

  Dit proces zal worden begeleid door Jan Anthonie Bruijn. Bruijn is in het dagelijks leven hoogleraar immunopathologie aan de Universiteit Leiden. Sinds 2012 zit hij in de Eerste Kamer namens de VVD. Bruijn was in 2010, 2012 en 2017 hij voorzitter van de commissie die het landelijke VVD-verkiezingsprogramma schreef. Lees verder

 • Onderhandelingen over middencoalitie van start

  Om een einde te maken aan de impasse in de Rotterdamse coalitievorming en een geheel linkse coalitie te voorkomen, opent de Rotterdamse VVD onderhandelingen met CDA, D66, CU-SGP, PvdA en Groenlinks over de vorming van een middencoalitie. Lees verder

 • Geen bekostiging religieuze of politieke bijeenkomsten

  Inwoners van Rotterdamse wijken kunnen bij hun gebiedscommisie een financiële bijdrage voor bewonersinitiatieven aanvragen. Hoewel wij voor een sober subsidiebeleid zijn, vinden we het goed dat er potjes zijn om goede initiatieven uit de Rotterdamse samenleving te ondersteunen. Lees verder

 • VVD bekommert zich om lift Dakpark Delfshaven

  In 2013 werd het prachtige Dakpark in Delfshaven geopend. Eindelijk kregen de bewoners uit de wijken Bospolder en Tussendijken meer groen in hun woonomgeving. Het Dakpark is maar liefst een kilometer lang, tachtig meter breed en negen meter hoog. Het park biedt Delfshavenaren een rustige, groene buitenruimte met horeca, speelvoorzieningen en een weids uitzicht over de stad en de haven. Lees verder

 • VVD eist duidelijkheid voor ondernemers

  Ondernemer De Jong kreeg woensdagavond 23 mei onverwachte gasten in zijn restaurant. Twee stadswachten die de eigenaar kwamen vertellen dat de vergunning van zijn horecazaak was verlopen en dat hij per direct de deuren moest sluiten. Voor De Jong, die hiervan niet op de hoogte was, viel deze mededing rauw op zijn dak. Lees verder

 • VVD wil het referendum afschaffen

  In de raadsvergadering kwam een voorstel voor inspraak, burgerinitiatief, digitale meningspeiling en referenda aan bod. De Rotterdamse VVD wil het raadgevend referendum schrappen. Daarom diende de fractie een amendement in. Lees verder

 • VVD maakt einde aan verhoging inwonerbijdrage MRDH

  Ieder jaar stelt de Rotterdamse gemeenteraad een inwonerbijdrage vast aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Deze bijdrage wordt ieder jaar automatisch verhoogd. Rotterdam staat er financieel beroerd voor, dus moet er tering naar de nering gezet worden. Lees verder

 • VVD en GroenLinks presenteren raamwerk nieuw college

  Vandaag hebben de informateurs Pieter Duisenberg en Paul Rosenmöller het ‘concept-raamakkoord’ gepresenteerd, waarover GroenLinks en VVD de afgelopen vier weken onder hun leiding hebben onderhandeld. Met het raamakkoord leggen we een optimistisch en zeer ambitieus programma neer waarmee we een brug hebben geslagen tussen links en rechts, en waarmee we de komende vier jaar de grote uitdagingen waar de stad voor staat vol kunnen aanpakken. Lees verder

 • VVD: Compensatie voor ondernemers van Hoek van Holland

  Ondernemers in Hoek van Holland die gedupeerd zijn doordat de metro naar het dorp ruim een jaar te laat gaat rijden, worden dankzij een voorstel van de Rotterdamse VVD en PvdA gecompenseerd. De partijen dienden hiervoor in december een voorstel in dat nu leidt tot ruim € 200.000 aan compenserende maatregelen. Lees verder

 • VVD op de barricade voor woningen in de Nassauhaven

  © Public Domain en Maarten ...

  De welstandscommissie heeft een negatief advies gegeven over nieuwe woningen op het water in de Nassauhaven. Wat de Rotterdamse VVD betreft gaat het erom of de kopers blij zijn met de woning en niet de welstandscommissie. Lees verder