• VVD wil aftelverkeerslichten en groene golven voor auto's

  21 april − Groene golven en aftelverkeerslichten voor auto’s. Daar heeft VVD’er Jan-Willem Verheij voor gepleit tijdens de bespreking van het stedelijk verkeersplan. Het liberale raadslid deed de voorstellen omdat hij vindt dat het plan van wethouder Langenberg (D66) te weinig concreet is. “Het verkeersplan dat nu voorligt schetst een aantal vergezichten maar gaat te weinig in op hoe Rotterdammers écht het snelst van A naar B kunnen komen. Groene golven en aftelverkeerslichten voor auto’s dragen daaraan bij,” stelt de liberaal. “En natuurlijk de door ons voorgestelde nieuwe metrolijn op Zuid!” Lees verder

 • Simon Becker nieuw raadslid VVD Rotterdam

  21 april − Simon Becker is de nieuwe aanwinst van de Rotterdamse VVD-fractie. Vandaag werd hij, voorafgaand aan de raadsvergadering, geïnstalleerd als gemeenteraadslid. Becker volgt daarmee Maarten van de Donk op die eerder deze week zijn afscheid aankondigde. Volgens Becker is er geen moment sprake van twijfel geweest. “Toen ik werd gebeld met de vraag of ik het stokje van Maarten wilde overnemen, zei ik direct ‘ja’. Het is natuurlijk ongelooflijk lastig om in zijn voetsporen te treden maar alles voor zo’n fantastische stad als Rotterdam. Ik heb er heel erg veel zin in,” aldus Becker. Lees verder

 • Een supermarkt voor Park 16Hoven

  20 april − Er komt een buurtsupermarkt in de nieuwe wijk Park 16Hoven. Dit nadat bewoners een petitie startten en het Rotterdamse VVD-raadslid Jan-Willem Verheij vragen over de kwestie stelde. “Enkele weken geleden zijn bewoners een petitie gestart omdat zij zich misleid voelden door de gemeente. In hun wijk zouden geen hoge flats worden gebouwd en ook was er een supermarkt beloofd maar opeens krabbelde de gemeente terug. Voor ons was dat reden om vragen te stellen. Het lijkt erop dat de verschillende acties hun vruchten hebben afgeworpen en daar zijn wij heel erg blij om,” laat Verheij weten. Lees verder

 • VVD vraagt om handhaving 'toeterverbod'

  20 april − De Rotterdamse VVD vraagt aan het college hoeveel bekeuringen er afgelopen weekend zijn uitgedeeld aan overlast veroorzakende toeteraars. Naar aanleiding van de uitslag van het Turkse referendum werd vooral in het gebied rondom de Westblaak veelvuldig geclaxonneerd. Fractievoorzitter Antoinette Laan: ‘Overlast veroorzaken door middel van geluid is volgens de Algemene Plaatselijke Verordening verboden. We willen graag weten of er is gehandhaafd.’ Lees verder

 • Maarten van de Donk neemt afscheid als raadslid

  18 april − Maarten van de Donk zal aanstaande donderdag zijn functie als raadslid van de VVD in Rotterdam neerleggen. Het raadswerk is voor hem niet meer te combineren met zijn maatschappelijke carrière. Lees verder

 • Wensdenken staat voorop bij Feyenoord City

  13 april − De bereikbaarheid van het toekomstige Feyenoord City blijft een knelpunt. ‘Dit college wil dat bezoekers met de fiets en het openbaar vervoer naar het stadion komen, maar sluit de ogen voor het feit dat veel supporters ook in de toekomst nog met de auto zullen en zelfs móeten komen. Dat is vragen om problemen,’ zegt VVD-raadslid Jan-Willem Verheij. De Rotterdamse VVD vindt dat maatregelen moeten worden genomen om de bereikbaarheid te verbeteren en om te voorkomen dat omliggende wijken dichtslibben. 2.500 extra parkeerplekken, een snelle tramverbinding en een metrolijn op Zuid behoren volgens de liberalen tot de oplossingen. Lees verder

 • LHBTI-beleid moet worden aangescherpt

  12 april − Te veel hulpbehoevende lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse (LHBTI)-jongeren vallen momenteel tussen wal en schip. Dat is de conclusie die de VVD trekt naar aanleiding van een bijeenkomst over hulpverlening aan LHBTI-jongeren. ‘Wij hebben tijdens deze bijeenkomst signalen opgepikt die moeten worden opgepikt. Vandaar dat de VVD onderzocht wil hebben op welke wijze de hulpverlening voor deze doelgroep kan worden verbeterd,’ aldus VVD-raadslid Maarten van de Donk. Lees verder

 • Onduidelijkheid over toekomstige uitbreiding Park 16hoven

  07 april − Bewoners van de nieuwe wijk Park 16hoven voelen zich misleid door de gemeente. In hun wijk zouden geen hoge flats worden gebouwd en ook was er een supermarkt beloofd maar opeens krabbelt de gemeente terug. VVD-raadslid Jan-Willem Verheij snapt er niets van en wil opheldering van het college. “In 2008 werd met de ontwikkeling van de wijk begonnen. Altijd met de belofte dat er bijvoorbeeld een supermarkt zou komen. De grote vraag is nu: waarom wil de gemeente nu de deur volledig dichtgooien voor detailhandel in de nieuwe wijk Park 16hoven? Waarom moet alles nu anders?” Lees verder

 • Oplossing blauwalgprobleem in zicht

  07 april − Grote kans dat het blauwalgprobleem in de Kralingse Plas opgelost wordt. Dat laat het Rotterdamse VVD-raadslid Jan-Willem Verheij weten naar aanleiding van zijn voorstel dat donderdagochtend werd aangenomen. Op aandringen van Verheij gaat de gemeente, samen met de Provincie en het Hoogheemraadschap, een bestrijdingsplan maken. Volgens Verheij is dat heel goed nieuws. “Die samenwerking tussen verschillende overheden is namelijk broodnodig als het gaat om het bestrijden van blauwalg. Dit is een heel belangrijke stap naar een zomer- en zwemklare plas,” laat Verheij weten. Lees verder

 • ICT-lek krijgt bizarre wending

  07 april − Volop ongeloof bij de Rotterdamse VVD na het lezen van het Rekenkamerrapport over de ICT-beveiliging van gemeente Rotterdam. Fractievoorzitter Antoinette Laan: “De conclusies uit het rapport zijn schrikbarend maar niet verrassend. In 2015 zijn er al grote gebreken geconstateerd in de digitale beveiliging. Het college verzuimt al 1,5 jaar om actie te ondernemen. Blijkbaar is het onderwerp niet ‘sexy’ genoeg maar ondertussen kunnen hackers zien hoeveel parkeerboetes Rotterdammers hebben gehad en kunnen ze zelfs de Erasmusbrug bedienen.” Lees verder

 • Werkloze 40+ers krijgen duwtje in de rug

  07 april − Dankzij voorstellen van de VVD gaat de gemeente Rotterdam bekijken of de intakegesprekken van bijstandsgerechtigden effectiever kunnen worden gevoerd. Op deze manier moet er een betere match ontstaan tussen het aanbod van werkzoekenden en de vraag van werkgevers. “Dit is een eerste stap in de goede richting,” aldus raadslid Maarten van de Donk. De liberaal verdedigde zijn initiatiefvoorstel ‘Te jong om thuis te zitten’ in de Rotterdamse gemeenteraad. Het voorstel biedt aanbevelingen om 40+ers die momenteel afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering, sneller actief te krijgen op de arbeidsmarkt. Lees verder

 • Meer zekerheid nodig voor Feyenoord City

  31 maart − Bij de ontwikkeling van Feyenoord City wordt te weinig rekening gehouden met de bereikbaarheid. Dat vindt VVD-raadslid Jan-Willem Verheij. Zijn grootste zorg is het komen en gaan van 63.000 supporters, die in de plannen van het college met openbaar vervoer en fiets moeten komen. “Vertel mij niet dat al die supporters met de fiets of het ov naar een Feyenoord-wedstrijd zullen gaan. In vergelijking met de huidige situatie zouden er minder mensen met de auto moeten komen terwijl er twintigduizend meer supporters naar het stadion gaan. Dat is in mijn ogen niet realistisch,” stelt het liberale raadslid. Lees verder

 • 'Bouwen, bouwen, bouwen!'

  30 maart − Nieuwbouwwoningen zijn in Rotterdam een zeldzaamheid geworden. Dat schrijft Cobouw in het artikel ‘Oorverdovende bouwstilte in Rotterdam: 5 redenen’. VVD-burgerlid PascalLansink-Bastemeijer: “Volgens het CBS werden er in 2016 maar 750 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat is bizar weinig als je weet dat Amsterdam er 5000 heeft opgeleverd. Ook schijnen veel marktpartijen in de wacht te staan en is de gemeentelijke organisatie niet op volle sterkte. De woningnood in Rotterdam is hoog. De gemeente moet dus alles op alles zetten om zo snel mogelijk de woningvoorraad aan te vullen.” Lees verder

 • Structurele oplossing blauwalg Kralingse Plas in zicht

  29 maart − Om de Kralingse Plas structureel blauwalgvrij te krijgen is VVD’er Jock Geselschap niets te gek: hij ging al eens verkleed als smurf, werd waterschapsbestuurder en lobbyde bij gemeenteraadsleden, provincie en hoogheemraden. Vorig jaar strandde de VVD-inzet voor een structurele oplossing nog bij wethouder Eerdmans, die koos voor symptoomaanpak met waterstofperoxide, maar na een schrikbarende daling van de visstand kan het college nu niet anders dan voor een structurele oplossing gaan. Lees verder

 • De VVD bezoekt uw buurt: Noord

  28 maart − De Rotterdamse VVD-fractie heeft tijdens een werkbezoek aan Noord aandacht besteed aan twee onderwerpen die de bewoners in het gebied bezighouden. Fractievoorzitter Antoinette Laan: “We zijn gestart in het prachtige Vroesenpark. Dit stadspark kampt met een drainageprobleem waardoor het regelmatig op enkele plekken onder water staat. Het tweede onderwerp betreft wateroverlast in kelders. Bewoners ervaren dagelijks de nare gevolgen van de wateroverlast maar kunnen het probleem zelf niet oplossen. De VVD wil dat de gemeente een informatieavond organiseert om mogelijke maatregelen te bespreken zodat het probleem kan worden opgelost.” Lees verder

 • VVD luidt opnieuw noodklok Kralingse Plas

  24 maart − De visstand in de Kralingse Plas is sterk teruggelopen. Mogelijke oorzaak is het gebruik van waterstofperoxide. Deze stof werd afgelopen zomer ingezet om de overlast van blauwalg aan te pakken. De Rotterdamse VVD-fractie maakt zich al jaren sterk voor een schone en veilige Kralingse Plas en vindt dit dan ook een ronduit zorgwekkende ontwikkeling. “Hoe vaak wij niet bij wethouder Eerdmans hebben gevraagd om een structurele oplossing tegen blauwalg. Op de een of andere manier wordt het probleem steeds weggewuifd en worden er telkens weer schijnoplossingen aangedragen. Dat lijkt nu opnieuw het geval,” laat een boze Pascal Lansink-Bastemeijer weten. Lees verder

 • VVD: Luister naar bewoners Keizerswaard

  24 maart − Bij winkelcentrum Keizerswaard (IJsselmonde) is opeens betaald parkeren ingevoerd zonder dat bewoners hierover geïnformeerd zijn. VVD-raadslid Jan-Willem Verheij vindt dit een kwalijke zaak en wil van het college weten waarom er besloten is om de bewoners buitenspel te zetten. “Ik begrijp het gewoon niet. Het is juist van groot belang om bewoners te betrekken bij veranderingen die in hun eigen wijk plaatsvinden. Waarom is dat in het geval van Keizerswaard niet gebeurd?” vraagt het raadslid zich af. Lees verder

 • Rekenkamer: informatiebeveiliging Rotterdam niet op orde

  23 maart − De Rotterdamse VVD is zeer benieuwd naar het Rekenkamerrapport over de informatiebeveiliging van de gemeente Rotterdam. Antoinette Laan: “Uit de brief van de Rekenkamer blijkt dat er ernstige tekortkomingen zijn in de beveiliging van persoonsgegevens. Dat is gewoonweg schrikbarend en het probleem zal zo snel mogelijk moeten worden aangepakt.” Lees verder

 • VVD: Hard optreden tegen krakers

  23 maart − De VVD Rotterdam vindt het kraken van panden onacceptabel. Als het aan de Rotterdamse VVD-fractievoorzitter Antoinette Laan ligt, is het dan ook snel afgelopen met deze vorm van diefstal. “Wij hebben vandaag vragen ingediend om na te gaan wat de huidige stand van zaken is. Hoeveel panden zijn er momenteel gekraakt in Rotterdam en in hoeveel van de gevallen is er overgegaan tot strafrechtelijke vervolging? In onze ogen zijn krakers dieven die de maatschappij handenvol met geld kosten. Geld dat veel beter besteed kan worden,” laat de liberale politica weten. Lees verder

 • Kruidenbuurt verlost van betaald parkeren

  22 maart − Het betaald parkeren in de Kruidenbuurt is van de baan. Dat heeft de gebiedscommissie Prins Alexander afgelopen vrijdag te horen gekregen. VVD-raadslid Jan-Willem Verheij, die zich al sinds oktober inzet voor de buurtbewoners, is blij verrast met deze uitkomst. “Wethouder Langenberg (D66) was van plan om in de Kruidenbuurt betaald parkeren in te voeren omdat forenzen de P&R links lieten liggen. Gelukkig is dat nu niet meer aan de orde en kunnen buurtbewoners opgelucht ademhalen,” stelt Verheij. Lees verder