• Milieuzone rijp voor de sloop

  26 mei − De VVD wil dat de milieuzone per direct wordt afgeschaft. Het verbod op oudere auto’s dat bij de invoering van de milieuzone is gestart, blijkt niet bij te dragen aan schonere lucht. Uit metingen blijkt zelfs dat de hoeveelheid stikstofdioxide is toegenomen. VVD-raadslid Jan-Willem Verheij: ‘De milieuzone is én blijft een symbolische maatregel die de Rotterdammer ruim 5 miljoen euro heeft gekost. Schone lucht creëer je niet door het woord Milieuzone op straat te schilderen.’ Lees verder

 • VVD: Deltaplan funderingsproblematiek nodig

  24 mei − De VVD in Rotterdam heeft opgeroepen tot het opstellen van een Deltaplan funderingsproblematiek. Burgerlid Pascal Lansink-Bastemeijer: ‘Het grondwaterprobleem in Rotterdam is complex. Zo complex dat de gemeente met een integraal plan moet komen om te zorgen dat Rotterdammers droge voeten en natte funderingspalen hebben. Dat klinkt leuk, maar het is een ingrijpende opgave voor de stad.’ Lees verder

 • Lof voor Rotterdamse campagne vrije partnerkeuze

  24 mei − De fractie van de VVD in Rotterdam heeft haar waardering geuit voor de nieuwe campagne over vrije partnerkeuze. VVD-raadslid Simon Becker: ‘Het zelf kunnen beslissen over met wie jij je leven zou willen delen is voor ons heel normaal. Sommige Rotterdammers voelen zich belemmerd in deze keuze, dat hoort niet zo te zijn. Wij staan dan ook volledig achter de boodschap dat je zonder enige begrenzing van iemand moet kunnen houden.’ Lees verder

 • Verbazing over voorkeursbehandeling sollicitanten politie

  23 mei − De Rotterdamse VVD heeft met verbazing gereageerd op het bericht dat de politie-eenheid Rotterdam een voorkeursbehandeling heeft gehanteerd. In een sollicitatieprocedure voor de functie senior brigadier kregen vrouwen en sollicitanten met een migratieachtergrond extra punten toegekend. ‘Ongehoord,’ zegt VVD-fractievoorzitter Antoinette Laan. ‘Discriminatie van andere kandidaten kan nooit de norm zijn. Dit is écht de verkeerde manier om een divers politiekorps te realiseren. We hebben een debat aangevraagd met het college.’ Lees verder

 • De lokale democratie is geen spelletje

  19 mei − ‘Een oplossing zonder probleem,’ zo benoemt VVD-raadslid Jan-Willem Verheij de voorgenomen wijzigingen van de Rotterdamse gebiedscommissies. Het college van Rotterdam is van plan om de huidige structuur drastisch te wijzigen. ‘Het is experimenteren om te experimenteren. Burgerparticipatie stimuleren door middel van een ondoordachte loting zal niet tot grotere betrokkenheid leiden. Het is centraal-stedelijk hobbyisme.’ De gebiedscommissies zijn eveneens kritisch op de voorgestelde plannen waardoor het aan draagvlak ontbreekt. Lees verder

 • VVD ondersteunt oproep politie cameratoezicht Centrum

  18 mei − De politie-eenheid Rotterdam Centrum heeft de gemeente opgeroepen tot het plaatsen van meer camera’s in de binnenstad. De grens van het toelaatbare is volgens de chef van het basisteam bereikt. Fractievoorzitter Antoinette Laan: ‘De VVD staat vierkant achter de oproep van de politie. De gevraagde extra ‘ogen’ zorgen voor een veiligere binnenstad voor bewoners, bezoekers, ondernemers én de hulpverleners zelf.’ Lees verder

 • Rotterdam beleeft succesvol sportweekend

  17 mei − Het geluk kon afgelopen weekend niet op in Rotterdam. Feyenoord kampioen, Sparta en Excelsior blijven in de eredivisie en HC Rotterdam staat in de finale. Fractievoorzitter Antoinette Laan: ‘Volop feest voor de Rotterdammers! De stad stond tijdens het kampioensfeest van vreugde op zijn kop en Rotterdam staat weer op de sportieve kaart.’ Lees verder

 • VVD stemt onder strikte voorwaarden in met Feyenoord City

  12 mei − De Rotterdamse VVD heeft ingestemd met Feyenoord City. Het amendement en de moties betrekking tot de financiering, bereikbaarheid, gebiedsontwikkeling en de verbinding met de rest van Zuid zijn door een grote meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad aangenomen. Zie het filmpje voor de volledige toelichting. Lees verder

 • Een schoon Rotterdam; de film!

  09 mei − De VVD stelt voor om door Rotterdamse studenten een voorlichtingsfilm te laten maken over afval. Burgerlid Pascal Lansink-Bastemeijer: ‘Naast het uitdelen van forse boetes kunnen we een voorlichtingsfilm maken die wordt getoond op basis- en middelbare scholen. Het doel is om jongeren bewust te maken van het belang van het opruimen van afval. Op deze manier hopen we het gedrag te veranderen en de straten in Rotterdam schoon te krijgen én te houden.’ Lees verder

 • Parkeernorm belemmert woningbouw

  03 mei − De parkeernormen van de gemeente Rotterdam staan woningbouw in de weg. Daarom wil de VVD Rotterdam dat de regels eenvoudiger worden zonder dat er parkeerproblematiek in de buurt ontstaat. VVD-raadslid Jan-Willem Verheij: ‘Rotterdam heeft een forse inhaalslag nodig als het gaat om het bouwen van woningen. We willen graag weten hoeveel bouwprojecten niet doorgaan of vertraging oplopen vanwege deze parkeernorm. We moeten flexibel zijn zodat de druk op de woningmarkt afneemt en Rotterdam kan doen wat het moet doen: bouwen!’ Lees verder

 • VVD blij met daling inklimmers

  03 mei − Het aantal vreemdelingen dat via Hoek van Holland de oversteek naar Engeland probeert te maken, is fors afgenomen. Fractievoorzitter Antoinette Laan: ‘Sinds 2014 vragen wij al aandacht voor dit probleem. Wij zijn dan ook verheugd met het nieuws dat de toestroom eindelijk is gedaald. Onze oproep tot het nemen van maatregelen lijkt haar vruchten af te werpen. Ondanks de daling schrikken wij nog steeds van het enorme aantal. Zo’n 220 inklimmers in het eerste kwartaal van 2017 is niet niks.’ Lees verder

 • Maak werk van werk

  28 april − De gemeente Rotterdam heeft de hoogste werkloosheid van Nederland. Zo’n 11,3% van de beroepsbevolking heeft momenteel geen betaalde baan. VVD-raadslid Jan-Willem Verheij: ‘De Rotterdamse economie groeit maar het aantal banen blijft achter. We willen graag van het college weten wat zij gaan doen om meer arbeidsplaatsen naar onze stad te halen. Rotterdam staat graag bovenaan de lijstjes maar dit lijstje aanvoeren verdient geen schoonheidsprijs.’ Lees verder

 • Stel orde op zaken bij Veilig Thuis

  28 april − De inspectiedienst Jeugdzorg deelde de dikste onvoldoende van Nederland uit aan Veilig Thuis Regio Rijnmond (VTRR). VTRR is het meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld. VVD-raadslid Simon Becker: ‘We willen weten wat Rotterdam bijvoorbeeld gaat doen aan de te lange wachtlijst. De situatie is zorgwekkend aangezien het een kwetsbare groep betreft en moet daarom zo snel mogelijk worden aangepakt.’ Lees verder

 • VVD: start campagne Burgernet en buurtpreventie

  25 april − De Rotterdamse VVD pleit voor het starten van een campagne om het aantal deelnemers aan Burgernet en buurtpreventieteams te vergroten. Fractievoorzitter Antoinette Laan: ‘De bewoners zijn de ogen en oren van de wijk. Zij kunnen actief helpen om Rotterdam veiliger te maken.’ In ruim een kwart van de keren dat de politie om hulp vraagt, komt de gouden tip namelijk van een deelnemer aan Burgernet. Lees verder

 • VVD wil aftelverkeerslichten en groene golven voor auto's

  21 april − Groene golven en aftelverkeerslichten voor auto’s. Daar heeft VVD’er Jan-Willem Verheij voor gepleit tijdens de bespreking van het stedelijk verkeersplan. Het liberale raadslid deed de voorstellen omdat hij vindt dat het plan van wethouder Langenberg (D66) te weinig concreet is. “Het verkeersplan dat nu voorligt schetst een aantal vergezichten maar gaat te weinig in op hoe Rotterdammers écht het snelst van A naar B kunnen komen. Groene golven en aftelverkeerslichten voor auto’s dragen daaraan bij,” stelt de liberaal. “En natuurlijk de door ons voorgestelde nieuwe metrolijn op Zuid!” Lees verder

 • Simon Becker nieuw raadslid VVD Rotterdam

  21 april − Simon Becker is de nieuwe aanwinst van de Rotterdamse VVD-fractie. Vandaag werd hij, voorafgaand aan de raadsvergadering, geïnstalleerd als gemeenteraadslid. Becker volgt daarmee Maarten van de Donk op die eerder deze week zijn afscheid aankondigde. Volgens Becker is er geen moment sprake van twijfel geweest. “Toen ik werd gebeld met de vraag of ik het stokje van Maarten wilde overnemen, zei ik direct ‘ja’. Het is natuurlijk ongelooflijk lastig om in zijn voetsporen te treden maar alles voor zo’n fantastische stad als Rotterdam. Ik heb er heel erg veel zin in,” aldus Becker. Lees verder

 • Een supermarkt voor Park 16Hoven

  20 april − Er komt een buurtsupermarkt in de nieuwe wijk Park 16Hoven. Dit nadat bewoners een petitie startten en het Rotterdamse VVD-raadslid Jan-Willem Verheij vragen over de kwestie stelde. “Enkele weken geleden zijn bewoners een petitie gestart omdat zij zich misleid voelden door de gemeente. In hun wijk zouden geen hoge flats worden gebouwd en ook was er een supermarkt beloofd maar opeens krabbelde de gemeente terug. Voor ons was dat reden om vragen te stellen. Het lijkt erop dat de verschillende acties hun vruchten hebben afgeworpen en daar zijn wij heel erg blij om,” laat Verheij weten. Lees verder

 • VVD vraagt om handhaving 'toeterverbod'

  20 april − De Rotterdamse VVD vraagt aan het college hoeveel bekeuringen er afgelopen weekend zijn uitgedeeld aan overlast veroorzakende toeteraars. Naar aanleiding van de uitslag van het Turkse referendum werd vooral in het gebied rondom de Westblaak veelvuldig geclaxonneerd. Fractievoorzitter Antoinette Laan: ‘Overlast veroorzaken door middel van geluid is volgens de Algemene Plaatselijke Verordening verboden. We willen graag weten of er is gehandhaafd.’ Lees verder

 • Maarten van de Donk neemt afscheid als raadslid

  18 april − Maarten van de Donk zal aanstaande donderdag zijn functie als raadslid van de VVD in Rotterdam neerleggen. Het raadswerk is voor hem niet meer te combineren met zijn maatschappelijke carrière. Lees verder

 • Wensdenken staat voorop bij Feyenoord City

  13 april − De bereikbaarheid van het toekomstige Feyenoord City blijft een knelpunt. ‘Dit college wil dat bezoekers met de fiets en het openbaar vervoer naar het stadion komen, maar sluit de ogen voor het feit dat veel supporters ook in de toekomst nog met de auto zullen en zelfs móeten komen. Dat is vragen om problemen,’ zegt VVD-raadslid Jan-Willem Verheij. De Rotterdamse VVD vindt dat maatregelen moeten worden genomen om de bereikbaarheid te verbeteren en om te voorkomen dat omliggende wijken dichtslibben. 2.500 extra parkeerplekken, een snelle tramverbinding en een metrolijn op Zuid behoren volgens de liberalen tot de oplossingen. Lees verder