VVD eist duidelijkheid voor ondernemers

Ondernemer De Jong kreeg woensdagavond 23 mei onverwachte gasten in zijn restaurant. Twee stadswachten die de eigenaar kwamen vertellen dat de vergunning van zijn horecazaak was verlopen en dat hij per direct de deuren moest sluiten. Voor De Jong, die hiervan niet op de hoogte was, viel deze mededing rauw op zijn dak. Gelukkig kon er door de gemeente de volgende dag in allerijl een tijdelijke vergunning worden geregeld waardoor de zaak open kon blijven. Ondanks het feit dat deze ondernemer goed geholpen is, heeft de Rotterdamse VVD, samen met Leefbaar Rotterdam, schriftelijke vragen aan het college gesteld.

‘Ik ben vooral benieuwd hoeveel ondernemers zich dit jaar met een soortelijk verhaal bij het college hebben gemeld en wat het college hiermee heeft gedaan. Is het college bijvoorbeeld bereid om Rotterdamse ondernemers voortaan proactief te informeren middels een servicemedeling over het aflopen van vergunningen?’, aldus raadslid Dieke van Groningen.

Ruim 5 jaar geleden werd raadsbreed de motie ‘Rotterdammer Gericht Werken’ aangenomen. Met de betreffende motie hoopten verschillende partijen een cultuuromslag binnen de gemeente te realiseren onder het motto ‘van denken voor’ naar ‘meedenken met’.

Van Groningen: ‘Met deze motie in het achterhoofd, wil ik graag van het college weten hoe ze in brede zin de communicatie richting de ondernemers gaat verbeteren. Het is onze verantwoordelijk ervoor te zorgen dat we als gemeente ondernemers goed en tijdig informeren en belemmeringen zoveel mogelijk wegnemen zodat ondernemers gewoon kunnen ondernemen. Het ondernemerschap is soms al een uitdaging genoeg!”