VVD maakt werk van problemen bij vergunningstrajecten

Rotterdam is een geweldige stad. Mede door de vele initiatieven van creatieve ondernemers bruist het hier van de energie. Door het grote aanbod van festivals en evenementen dwars door onze hele stad houden we dit ook zo. Maar tot spijt van de Rotterdamse VVD moeten we constateren dat aantoonbare successen nu geen vergunning krijgen.

Fractievoorzitter Vincent Karremans: ‘De organisatoren van stadspark DÂK kregen pas op een zeer laat tijdstip te horen dat zij geen vergunning hebben gekregen. Al op 12 januari is de vergunning aangevraagd en pas op 5 juli kregen ze te horen dat de vergunning ingekort is. Dat moet in het vervolg anders.’

Naar aanleiding van deze casus heeft de Rotterdamse VVD samen met D66 en PvdA een actualiteitendebat aangevraagd. We moeten ondernemers niet in de weg zitten, maar kansen bieden.

 ‘Iedere organisator in Rotterdam heeft recht op duidelijkheid, een corporatieve gemeente en een soepel vergunningstraject. Helaas blijkt dat in deze casus niet het geval te zijn. Om dit proces in de toekomst te verbeteren, dienen we nu het vergunningstraject te analyseren.’, aldus fractievoorzitter Vincent Karremans.

Uit het debat bleek dat wethouder Wijbenga (VVD) ook van mening was dat het vergunningstraject niet goed was verlopen. Hij heeft de toezegging gedaan dat we in de toekomst beter gaan faciliteren aan mensen die ideeën hebben voor onze stad.