Sneller is niet altijd beter: VVD maakt werk van doorstroming auto's.

Deze week vroeg raadslid Dieke van Groningen in de Telegraaf aandacht voor de doorstroom van het autoverkeer in Rotterdam. In het coalitieakkoord staat een duidelijke opgave met betrekking tot het verkeer in onze stad. Het nog te verschijnen verkeerscirculatieplan zal veel oplossingen gaan bieden. “We moeten een gedegen plan maken waarbij niet-bestemmingsverkeer langer op de ring moet blijven en anders pas zo laat mogelijk de stad inkomt”, aldus Van Groningen. “Uiteraard willen we wel dat Rotterdam voor iedereen bereikbaar blijft, zowel per fiets, scootmobiel, ov of auto.”

Sommige plekken in Rotterdam slibben helemaal dicht en daar zijn scherpe maatregelen nodig om deze knooppunten op te lossen. Als het aan Van Groningen ligt moeten we denken buiten de gebaande paden:

“Als het aan de Rotterdamse VVD ligt, gaan we experimenteren met 40-kilometerzones, aftellichten én groene golven op doorgaande wegen in de binnenstad. Hiermee verleiden we navigatiesystemen een andere weg te kiezen waardoor men sneller en effectiever op de eindbestemming komt”, concludeert Dieke van Groningen. 

Naast doorstroming is asociaal gedrag in het verkeer een doorn in het oog van Van Groningen. Ze vroeg hier al meermaals aandacht voor in de gemeenteraad en ook daarbuiten.

“Niet alleen in het centrum op de Meent, maar ook op vele andere plekken in onze stad slaan deze verkeeraso’s toe. Ook dit zal mee worden genomen in het verkeerscirculatieplan om zo meerdere problemen tegelijk op te lossen”.