Stop varend ontgassen

Al jaren wordt er in en rond de Rotterdamse haven door schepen varend ontgast. Dit is een probleem, omdat de stoffen voor zowel het milieu als de volksgezondheid (zeer) schadelijk zijn. Daarom moet er een landelijk verbod op het varend ontgassen komen, dat ook wordt gehandhaafd. In Rotterdam willen we hiermee een proef.

Er is reeds een provinciaal verbod op het varend ontgassen, maar wat blijkt: het werkt niet! Dus naar de tekentafel voor een te handhaven verbod in Rotterdam in samenwerking met de Provincie en de Rijksoverheid.

Raadslid Dieke van Groningen: “Nu doen schepen het door al varend van A naar B, de luiken open te gooien en hun veelal schadelijke gassen in de buitenlucht te lozen. Dat fenomeen noemen we varend ontgassen.”

Daarom stelt Dieke van Groningen van de Rotterdamse VVD voor om een te handhaven verbod in Rotterdam in te stellen.  Daarvoor moeten we extra ontgassingsinstallaties bouwen zodat schepen daar hun schadelijke stoffen kunnen lozen. Zo zetten we sneller stappen naar schonere lucht voor de Rotterdammers.

Van Groningen: “Niet varend, maar liggend, aan de kade. Gewoon in Rotterdamse haven”.