VVD pleit voor opfleuren van ondergrondse containers

De overlast van naastplaatsingen bij vuilcontainers en rondzwervend afval is groot. Dit is voor de Rotterdamse VVD een doorn in het oog. Gelukkig is er een effectieve manier gevonden om het aantal naastplaatsingen bij ondergrondse containers te verminderen. Zo zijn er in de Tarwewijk ondergrondse containers opgefleurd door er plastic bloemen en kunstgras omheen te plaatsen. Op deze locatie is gebleken dat er in drie maanden tijd tot 85% minder afval naast de container is geplaatst. 


‘Uit berichtgeving hebben wij geconstateerd dat de gemeente voornemens is na de zomer meer ondergrondse containers in Rotterdam te voorzien van bloemen en kunstgras. Ik wil graag van de wethouder weten op welke locaties deze aanpak wordt uitgebreid. Daarnaast ben ik benieuwd of er rekening wordt gehouden met de locaties in de stad waar de afvaloverlast het grootst is’, aldus VVD-raadslid Pascal Lansink-Bastemeijer.


Uiteraard zijn er meer maatregelen nodig om de afvaloverlast in Rotterdamse wijken te verminderen. 


Lansink-Bastemeijer: ‘Voor de Rotterdamse VVD is het aanpakken van zwerfvuil een van die problemen die prioriteit verdienen. Daarom is er uiteraard meer nodig dan deze opfraaiing van containers. Om die reden heb ik de wethouder gevraagd welke andere maatregelen hij gaat nemen om dit probleem aan te pakken.’