VVD zet zich in voor terugdringen wachtlijsten jeugdzorg

Wachtlijsten in de zorg zijn een groot probleem. Elke wachtlijst is voor de Rotterdamse VVD dan ook een doorn in het oog. Om deze reden vroeg VVD-raadslid Pascal Lansink-Bastemeijer deze week aandacht voor dit probleem. 

‘Door middel van flexteams zijn de wachtlijsten in de jeugdzorg in Den Haag in een maand tijd bijna gehalveerd. Omdat er ook in Rotterdam sprake is van lange wachtlijsten, heb ik de wethouder gevraagd of zij bekend is met deze Haagse werkwijze en in hoeverre deze afwijkt van de aanpak in Rotterdam,’ aldus Lansink-Bastemeijer.

Daarnaast pleit de VVD ook voor het uitwisselen van ervaringen tussen Rotterdam en de Hofstad. 

Lansink-Bastemeijer: ‘Ik zou daarnaast graag zien dat de Rotterdamse wethouder contact op gaat nemen met haar collega uit Den Haag om ervaringen uit te wisselen en opgedane kennis in de Rotterdamse praktijk toe te passen. Hopelijk draagt dit bij aan het terugdringen van de Rotterdamse wachtlijsten in de jeugdzorg. Dat moet altijd absolute prioriteit hebben. Zo kan een vernieuwde aanpak mogelijk ook in andere zorgdomeinen worden toegepast. Een win-winsituatie.’