Transformatie Tweebosbuurt gaat beginnen

Na bezoeken aan de wijk, bespreking in de raadscommissie en behandeling in de raad is, heeft raad ingestemd met de transformatie van de Tweebosbuurt. Naast de VVD stemde CDA, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie-SGP en Leefbaar Rotterdam voor de transformatie van deze buurt. Wethouder Kurvers (VVD) kan hierdoor aan de slag met de afspraken uit het coalitieakkoord om meer gedifferentieerd te bouwen. Door het toepassen van meer verscheidenheid in type woningen, zoals sociaal, vrije sector en koop woningen maken we deze buurt klaar voor de toekomst.  

 

VVD-raadslid Pascal Lansink-Bastemeijer: ‘Het is goed dat we met de Tweebosbuurt aan de slag gaan, maar natuurlijk raakt dit besluit veel bewoners. Want de huidige bewoners kunnen niet allemaal terugkeren, daarom moet alles op alles worden gezet om een passende nieuwe woning voor hen te vinden. Doordat deze transformatie nu doorgaat zijn er kansen voor een gevarieerder aanbod aan huizen, een omgeving met meer groen en betere verbindingen met Parkstad”