VVD: Meer bevoegdheden voor BOA'S om overlast tegen te gaan

Dankzij onze wethouder Bert Wijbenga krijgen 80 Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA) extra bevoegdheden om beter op te kunnen treden tegen overlastgevers. Hierdoor komt het totale aantal van deze ‘super-BOA’s’ op 120. Zij voortaan zonder tussenkomst van politieagenten bekeuringen en boetes uitschrijven voor bijvoorbeeld ongeoorloofd alcoholgebruik, overlastgevend gedrag of het vervuilen van de straat. 

Bert Wijbenga: “Dit is alweer de vierde stap die we zetten om onze BOA’s de bevoegdheden te geven die ze nodig hebben om onze stad veiliger, schoner en fijner te maken. Ze kunnen boetes opleggen en die meteen met een mobiel pinautomaat incasseren. Dat idee komt van VVD-raadslid Pascal Lansink-Bastemeijer. Ook rusten we ze met bodycams uit, waardoor ze zich bij het doen van hun belangrijke en soms gevaarlijke werk veiliger kunnen voelen.” 

De nieuwe ‘super-BOA’s’ worden de komende maanden getraind voor hun nieuwe werkzaamheden. “Daarnaast zullen BOA’S vaker aansluiten bij briefings van de politie, zodat ze van elkaar weten wat er speelt op straat en waar BOA’s de collega’s van de politie bij van dienst kunnen zijn. De politie krijgt hierdoor meer tijd voor andere zaken die wij belangrijk vinden, zoals de aanpak van ondermijnende criminaliteit en het aanpakken van inbrekers.”