Nieuwe aanval op vervuilers

Afval naast de containers is een van de grootste ergernissen onder Rotterdammers. De Rotterdamse VVD maakt zich dan ook al jaren hard voor een schone straat. Raadslid Pascal Lansink-Bastemeijer heeft bij de behandeling in de commissie verschillende ideeën aangedragen. De commissie sprak over het nieuwe actieprogramma van de wethouder, met nieuwe plannen om het straatafval tegen te gaan.

Lansink-Bastemeijer: ‘’Vervuilers moeten veel harder worden aangepakt. Daarom heb ik de wethouder gevraagd om een pilot te lanceren waarbij vervuilers die meermaals worden betrapt in de meest vieze wijken, bij de vierde keer geen boete te geven, maar 3 dagen lang hun eigen wijk te laten schoonmaken. Wie niet luisteren wil moet maar voelen.’’ 

De gemeente heeft iedereen in Rotterdam hard nodig om de stad schoon te houden en ervoor te zorgen dat vervuilers de straf krijgen die ze verdienen.

‘’Om die reden wil ik dat McDonalds kentekens onder de zak van de bestellingen opschrijft, zodat vervuilers die het afval rondslingeren ook later alsnog een boete kunnen krijgen. Hier gaat hopelijk ook een preventieve werking van uit. Je kijkt dan wel twee keer uit, voordat je de afval op straat dumpt. Daarnaast heb ik aan de wethouder gevraagd of hij samen met technische universiteiten, innovators en andere slimme geesten een zogenoemde hackathon wilt organiseren. Zo komen er hopelijk nieuwe ideeën om de data van de vulgraadmeters nog beter te benutten in de strijd tegen volle containers en naastplaatsingen’’, aldus Lansink-Bastemeijer.